EU projekt za 6 mil. EUR pro udržitelný regionální rozvoj pomocí AI na FIT ČVUT

25. 4. 2024Ivana Macnarová

Prestižní evropský grant PoliRuralPlus v hodnotě téměř šesti milionů eur získala začátkem letošního roku FIT ČVUT jako hlavní koordinátor. Do tříletého projektu, připraveného s dalšími českými partnery CCSS a Plan4All, je zapojeno 20 evropských partnerů. Hlavním cílem projektu je zlepšení a podpora udržitelnosti regionálního rozvoje díky využití umělé inteligence pracující s prostorovými daty.

Projekt PoliRuralPlus řeší současné výzvy spojené s integrovaným rozvojem městských a venkovských oblastí, a to prostřednictvím technologických inovací s využitím například v oblasti strategického plánování. Zaměřuje se na praktická využití moderních technologií pro poskytnutí kvalitních podkladů při přípravě Regionálních akčních plánů.

Nové aktuálně spuštěné webové stránky k projektu PoliRuralPlus

Jedním z důležitých komunikačních kanálů projektu jsou nové aktuálně spuštěné webové stránky k projektu PoliRuralPlus. Zapojením všech evropských partnerů se tak začíná budovat komplexní centrum PoliRuralPlus Hub, které si klade za cíl podporovat udržitelný, vyvážený a inkluzivní rozvoj venkovských a městských komunit po celé Evropě. Zároveň se webové stránky projektu PoliruralPlus stanou dynamickým znalostním centrem a budou sloužit jako sociální prostor propojující občany s regionálními politiky, výzkumníky i odborníky. V rámci projektu se připravují ke spuštění další funkce včetně inovativních nástrojů umělé inteligence a komplexní vzdělávací platformy. 

Implementace pokročilých technických řešení AI, strojového učení, geografického informačního systému, IoT technologií, a zavedení nástrojů jako například Hub 4Everybody a Map Whiteboard (unikátní řešení pro online kolaborativní práci s interaktivními mapami vyvinutá v předchozích projektech klíčovým českým partnerem projektu Plan4All) přinese místním samosprávám možnost vytvářet a posuzovat více scénářů, na jejichž základě budou například připravovány regionální rozvojové plány. Nové algoritmy a systémy vyvinuté v rámci projektu umožní také lepší získávání, analýzu a propojení dat například pro podporu strategického plánování. Odpovědnost za výběr, vývoj a testování komponent umělé inteligence má výzkumný tým Laboratoře datových věd FIT ČVUT (DataLab).

Tým DataLabu bude v rámci projektu dále rozvíjet metody časoprostorového modelování a predikce, se kterými uspěl v prestižních vědeckých soutěžích. Tyto metody se dají například přizpůsobit ke klimatickým predikcím nebo předpovědím extrémních klimatických jevů (povodně, tornáda), což má vliv na územní plánování využití v modelování atraktivnosti území. Příkladem může být podpora plánování výsadby pro zemědělská a lesnická území.

Další z oblastí výzkumu DataLabu v rámci projektu je využití moderních velkých jazykových modelů v kontextu časoprostorového uvažování. Díky tomu bude možné specifikovat navrhovaná opatření v přirozeném jazyce. Výstup zkoumaných algoritmů bude obsahovat nejen výsledné rozhodnutí, ale také dodatečné informace podporující finální rozhodnutí.

Metody umělé inteligence z dílny DataLabu budou také vylepšovat výsledky pracovních balíčků, které v rámci projektu koordinují zahraniční partneři.

Vedoucí DataLabu Mgr. Petr Šimánek k projektu říká: „Výzkum v DataLabu je z velké části financován z průmyslu. Projekt PoliRuralPlus nám umožní dělat více kvalitního základního výzkumu a více se zapojit do mezinárodních výzkumných konsorcií.“

Mezinárodní konsorcium projektu PoliRuralPlus sdružuje partnery ze zemí od Španělska po Norsko a od Řecka po Irsko. FIT ČVUT získala prestižní grant pro financování výzkumu a inovací Horizon Europe ve spolupráci s Digital Innovation Hubs Network Plan4All a se současným projektem PoliRuralPlus navazuje na výsledky předešlého úspěšného projektu PoliRural.

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont Europe na základě grantové dohody č. 101136910.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková