LAW FIT

Oblast IT se rychle vyvíjí. Není proto divu, že na naše poměry značně rigidní právo, mu často nestíhá. A tak postupně vyplouvají na povrch otázky a právní problémy, které je nesnadné řešit. Každý rok proto organizujeme setkání odborníků, kteří diskutují o aktuálních problémech práva a informatiky. Konference je otevřená studentům i odborné veřejnosti.

Termín a místo konání

Konference se koná každoročně v prostorách Nové budovy ČVUT.

Kontakt

Bc. Veronika Dvořáková

Vedoucí PR oddělení

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková