10 let inovací v síťových technologiích a multimédiích v laboratoři SAGElab na FIT ČVUT

9. 4. 2024Ivana Macnarová

Síťová multimediální laboratoř (SAGElab) na FIT ČVUT slaví deset let od svého vzniku. Jejím cílem je podpora výuky a výchova odborníků v oblastech síťových technologií, multimédií a virtuální reality. SAGElab je společným pracovištěm FIT ČVUT a sdružení CESNET a vytváří i prostor pro výzkum a vývoj nových síťových aplikací. Jaké má současné vybavení a jaké aktivity či projekty řeší?

Vzhledem k současnému rychlému vývoji informačních a moderních technologií se SAGELab neustále inovuje a rozvíjí své technologické zařízení určené pro výuku, projekty i výzkum, aby tak studentům mohla nabídnout to nejlepší zázemí. Laboratoř je vybavena velkoplošným vizualizačním zařízením s vysokým rozlišením 8K+ (9600 x 4320 px) a vysokorychlostním připojením k počítačové síti 100Gbps, které je řízeno vlastním softwarovým systémem laboratoře umožňující současně zobrazení výstupů řady aplikací. Mezi další vybavení patří nejmodernější technika pro 3D digitalizaci, optické 3D skenování, speciální nástroje pro interakci mezi člověkem a počítačem a vybavení pro vývoj virtuální reality.

V laboratoři vznikají přesné digitální modely objektů například historických sbírkových předmětů a odborníci z laboratoře přicházejí stále s novými možnostmi jejich vizuální prezentace v prostředí internetu nebo výstavních expozic. V SAGElab vyvíjí také vlastní technologii pro přenosy obrazu a zvuku přes počítačovou síť se zpožděním v řádu milisekund. Příkladem jejího využití je možnost propojení hudebníků a dalších umělců v reálném čase na dálku. Laboratoř se také zabývá vlastním vývojem technologie pro komunikaci a monitorování veličin prostřednictvím sítí Internetu věcí.

„Má práce i tady v laboratoři je zejména o předávání zkušeností a nadšení studentům při výuce a zapojení do zajímavých projektů. Naše projekty jsou ve větší míře aplikovatelné v běžném životě. Jako příklad mohu uvést unikátní projekt Věnná města českých královen s aplikací ve virtuální realitě, jež zrekonstruovala historii města Hradce Králové a přiblížila ji tak široké veřejnosti,“ říká Ing. Jiří Chludil, vedoucí laboratoře SAGElab FIT ČVUT.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková