COFIT

Udělat si představu o tom, co vše nabízí trh práce nebo třeba najít fajn téma pro diplomku pomůže studentům kariérní veletrh COFIT. Pořádáme ho 2× ročně a studenti se tu mohou pobavit o možnostech spolupráce s našimi partnerskými firmami.

Web akce

Termín a místo konání

Kariérní veletrh COFIT se koná dvakrát ročně, a to v říjnu a březnu, v prostorách Nové budovy ČVUT.

Kontakt

Ing. Jakub Novák

Vedoucí Oddělení pro spolupráci s průmyslem