Do čela fakulty byl znovuzvolen doc. Marcel Jiřina

4. 10. 2021

Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. byl k 1. 10. jmenován děkanem FIT ČVUT pro funkční období 2021–2025. Má za sebou již čtyři roky intenzivní práce a na další čtyři si stanovil zásadní cíle, kterými jsou mimo jiné pokračování ve zvyšování kvality výuky, posílení vědy a rozvoj fakulty jako celku.

Jednou z priorit jeho dalšího působení na fakultě je, aby FIT byla i nadále synonymem špičkového vzdělání a vědy v oblasti IT, která bude respektována studenty, zaměstnanci a veřejností.

„Byl bych rád, aby fakulta byla magnetem pro studenty i zaměstnance a studium na ní bylo prestižní záležitostí,“ připomíná Marcel Jiřina svou vizi. „Rád bych v tomto druhém funkčním období posunul fakultu dál ve směru vědeckých výsledků.“

Za jeho působení ve funkci děkana FIT se fakulta stala jednou z předních IT fakult v České republice. Zájem o studium na fakultě se během jeho prvního funkčního období výrazně zvýšil a FIT ČVUT má ze všech fakult ČVUT nejvyšší počet uchazečů. Téměř čtvrtina všech uchazečů o studium na ČVUT se hlásí na FIT.

Na fakultě vznikly i nové laboratoře, které přispívají k výuce i vědeckému výzkumu. Jednou z nich je například Laboratoř etického hackování, kde si studenti mohou vyzkoušet, jak napadnout či hackovat různé systémy. 

To, co Marcel Jiřina vnímá jako vysoce pozitivní a potřebné, jsou dobré mezilidské vztahy. Je přesvědčen o tom, že lidé na fakultě mají smysl pro čestné chování, je tu přátelská komunikace a panuje zde odpovědnost a hrdost za dobře odvedenou práci.

Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. je děkan FIT ČVUT od roku 2017.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková