Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Volba kandidáta na děkana

Akademický senát FIT ČVUT vyhlašuje volbu kandidáta na děkana Fakulty informačních technologií ČVUT pro funkční období 2021–2025.

Způsob kandidatury

Kandidátky lze podávat v období 16. 3. – 31. 5. 2021 do 12:00. Všechny potřebné dokumenty doručí kandidát v uzavřené obálce s nadpisem „Volba děkana FIT ČVUT – neotvírat“ do podatelny FIT ČVUT (kontaktní osoba Daniela Chocholoušková).

Požadavky na kandidáty jsou specifikovány v souboru Návrh kandidáta na funkci děkana.

Průběh volby

Akademický senát FIT ČVUT volí z přihlášených kandidátů, kteří splní předepsané náležitosti, tzv. kandidáta na děkana. Osoba zvoleného kandidáta je oznámena rektorovi ČVUT, který děkana následně jmenuje. Funkční období děkana je čtyřleté a tatáž osoba jej může vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období.

Harmonogram

 • 26. 2. 2021
  Volba volební komise na 13. zasedání AS FIT ČVUT
  Projednání rámcového harmonogramu voleb
 • 15. 3. 2021
  Vyhlášení harmonogramu voleb, podmínek pro registraci návrhů na funkci děkana FIT ČVUT
  Zahájení práce volební komise
  Zveřejnění materiálů k volbě na webu a na úřední desce fakulty
 • 16. 3. – 31. 5. 2021
  Registrace kandidátů
 • 31. 5. 2021, 12:00 SELČ
  Uzávěrka registrace kandidátů
 • 11. 6. 2021
  Prezentace kandidátů na funkci děkana FIT ČVUT a setkání kandidátů s akademickou obcí FIT ČVUT (místo a čas bude upřesněno)
 • 18. 6. 2021
  Zasedání AS FIT ČVUT a prezentace kandidátů na funkci děkana FIT ČVUT (místo a čas bude upřesněno)
 • 25. 6. 2021
  Zasedání AS FIT ČVUT a volba kandidáta na funkci děkana FIT ČVUT (místo a čas bude upřesněno)
 • Předání návrhu kandidáta na funkci děkana FIT ČVUT rektorovi ČVUT bude realizováno bezprostředně v následujících pracovních dnech po volbě.

Kontaktní osoba

S libovolnými dotazy se obracejte na člena komise Ing. Ondřeje Gutha, Ph.D., který zajišťuje veškerou komunikaci volební komise včetně komunikace s tiskem. Komise byla schválena dne 26. 2. 2021 na 13. zasedání AS FIT ČVUT.

Ing. Ondřej Guth, Ph.D.