Ing. Michal Šoch, Ph.D.

Předsedající Akademického senátu

Pozice

předsedající AS Fakulta informačních technologií
člen AS - zaměstnanec Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra počítačových systémů