Ing. Michal Šoch, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Informační systém pro evidenci potápěčských ponorů pro iOS

Autor
Adam Žďára
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D.

Informační systém pro sportovní klub

Autor
Michal Jirka
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Anotace
Hlavní náplní práce je analyzovat a implementovat informační systém pro chod sportovního klubu, který by měl obsahovat některé nové užitečné funkce. V úvodní kapitole je definován samotný pojem informační systém, následuje seznámení s pojmem sportovní klub, základní informace o jeho vedení a managementu. Zároveň byl proveden výzkum formou dotazů na vedoucí sportovních klubů. Z následné analýzy vzešlo několik funkcí, které by uživatelé v tomto systému uvítali. Celý systém je postaven na PHP frameworku Nette, který je v teoretické části také představen, stejně jako další využité technologie. V závěru jsou popsány nedokonalosti systému, návrh na jejich další vylepšení a výsledky testování aplikace. V příloze se nachází zdrojové kódy implementace.

Model Prahy pro Microsft Flight Simulator X

Autor
Lukáš Kakos
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Daněček

Zásuvné moduly pro aplikaci Ninja Trader

Autor
Jiří Kovačič
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.

Aplikace svátky pro iPhone

Autor
Jan Vyvadil
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Hladík

Systém na evidenci zakázek

Autor
Jan Hoffman
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Aplikace na podporu kondičního cvičení

Autor
Jan Kubálek
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.

Potápěčský logbook

Autor
Jan Žák
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.

Simulace 2D proudění tepla na technologii CUDA

Autor
Radek Drholecký
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Informační systém pro evidenci potápěčských ponorů pro OS Android

Autor
Jakub Majdl
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.

Diplomové práce

Paralelní výpočet pravděpodobnosti výhry ve hře poker Texas Holdem

Autor
Tomáš Apeltauer
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout a implementovat aplikaci, která uživateli umožní výpočet pravděpodobnosti výhry v pokeru Texas hold'em. Její přesnost bude 99% a rychlost odezvy bude menší než 1 sekunda. V textu se čtenář seznámí s programovacím jazykem Erlang a jeho využitím v oblasti paralelních algoritmů.

Simulátor paralelních vnořovacích algoritmů

Autor
Ivo Kolář
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Následující text se zabývá problematikou paralelních vnořovacích algoritmů. Popisuje nejprve teoreticky různé sítě, které se do sebe dají vnořovat a následně i vnořovací algoritmy, které zachovávají co nejlepší vlastnosti daných sítí. Součástí této práce je i program, který vybrané algoritmy dokáže nasimulovat ve 3D animaci. Celá tato práce bude sloužit jako výuková pomůcka pro studenty předmětu Paralelní algoritmy a systémy.

Podpora automatické správy virtualizačního kontejneru Solaris Zones na platformě Solaris

Autor
Tomáš Šimáček
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá problematikou automatické správy virtualizačního kontejneru Solaris Zones na platformě Solaris. Její součástí je podrobný popis tohoto virtualizačního kontejneru a také porovnání běžně využívaných virtualizačních technik. Praktická část této práce je zaměřena na návrh a implementaci nástroje, který podporuje automatickou správu Solaris Zones. Nástroj klade důraz na možnost automatického vytváření zón pomocí šablon, které umožňují předem definovat jejich vlastnosti. Součástí implementace jsou také automatizované procesy zálohy, obnovy nebo migrace zón, které je možné provádět na lokálních i vzdálených serverech.

Simulátor paralelních třídících algoritmů

Autor
Van Nhan Nguyen
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce zahrnuje návrh a vývoj jednostránkové webové aplikace, která simuluje vybrané (Odd-Even Sort, Shear Sort) paralelní řadící algoritmy. Aplikace je vyvinuta ve frameworku Vuetify, využívající Three.js knihovnu pro 3D animace.

Simulátor paralelních řadících algoritmů v prostředí webového prohlížeče

Autor
Petr Plechatý
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro webový prohlížeč, která simuluje běh některých paralelních radících algoritmu. Implementace je napsána v Reactu a využívá moderní technologie pro vývoj single-page aplikací.

Platforma pro algoritmické obchodování

Autor
Jan Kirchner
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jan Trdlička, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací platformy sloužící pro správu strategií operujících na kryptoměnových trzích a hodnocením jejich vývoje. Kromě poskytnutí sjednoceného rozhraní pro obchodování na několika burzách nabídne aplikace různorodé datové zdroje a také možnost testovat programy na historických datech, nebo za pomoci simulovaných prostředků. Pro vývoj byly použity především technologie .NET, React a Docker pro následné nasazení v kontejnerech.