Ing. Ondřej Guth, Ph.D.

Pozice

člen AS - zaměstnanec Fakulta informačních technologií
zaměstnanec PR oddělení
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky