FIT ČVUT získala medaile za mimořádné výkony v době krize

Studentům a zaměstnancům FIT byly uděleny Medaile k ocenění odborníků ČVUT za mimořádné výkony v době krize. Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček předal medaile těm, kteří svými inovacemi a osobním či týmovým zapojením přispěli k řešení pandemické situace koronaviru v České republice i v zahraničí.

Za svou osobní práci v době pandemie dostal medaili také děkan fakulty doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., který byl součástí týmu krizového řízení univerzity.

„Fakulta získala medaile za 8 z celkových 42 projektů, což jen potvrzuje, že informační technologie jsou v dnešní době opravdu nepostradatelné a pomáhají,“ říká děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Slavnostní předání se uskutečnilo 30. listopadu 2021 v Betlémské kapli. Medaile pro tuto výjimečnou příležitost navrhl český medailér, sochař a publicista Michal Vitanovský.

Oceněné projekty FIT:

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková