Letní kurz Introduction to Computer Science

Kurz Introduction to Computer Science je jedinečný letní kurz určený pro studenty středních škol. Programování tu učíme lehce stravitelnou zábavnou formou. Kurz probíhá pod vedením profesorů a studentských lektorů ze Stanford University a z FIT.

Termín a místo konání

Dvoutýdenní kurz Introduction to Computer Science probíhá v červenci.
V roce 2023 (a ani v dalších letech, až do odvolání) se kurz nekoná.

Účastníci kurzu budou mít jedinečnou příležitost zjistit, jak vypadá úvodní informatický kurz na jedné z nejlepších světových univerzit – Stanford University. Účastníky kurzem provedou profesoři a studentští lektoři z této univerzity společně s učiteli a studenty FIT. Díky propracovaným výukovým materiálům a zadávaným úlohám má výuka formu zábavné hry, při níž účastníci snadno postupují vpřed.

Obsah kurzu odpovídá prvním čtyřem týdnům vysoce úspěšného kurzu CS106A na Stanford University. Díky tomuto kurzu se naučí základy programování přibližně 1 600 studentů každý rok. Kurz je výsledkem 20 let interakce desítek učitelů a více než 10 000 jeho absolventů. Využívá ho řada dalších světových univerzit.

Probíranými tématy jsou programovací jazyk Karel a úvod do programování v jazyce Java. Důraz je kladen na využití grafických prvků v Javě. Ukázky programování pomocí grafické knihovny povedou až k ukázce implementace hry „Breakout“.

Kontakt

RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková