Letní kurz Introduction to Computer Science 2018

Kdy

9. 7. – 20. 7. 2018

Kde

Nová budova ČVUT

Thákurova 9, Praha 6

Rezervace

do 15. 5. 2018

Kategorie

Pro uchazeče

Naše fakulta ve spolupráci se Stanford University pořádá ve dnech 9.–20. července intenzivní 14denní letní kurz programování. Kurz s názvem Introduction to Computer Science je jedinou akcí tohoto druhu v Evropě a je určen středoškolákům. Cílem je vzbudit u studentů zájem o programování a naučit je základy zábavnou formou. Výuka bude probíhat na naší fakultě a povedou ji profesoři a studentští lektoři ze Stanford University i z FIT. Kurz bude v anglickém jazyce. Účastníci kurzu platí pouze zápisné 500 Kč. Jak kurz probíhá, můžete sledovat i na sociálních sítích pod hashtagem #icsfit.

Kurz je určen především úplným programátorským začátečníkům, ale jistě se na něm nebudou nudit ani ti, kteří již s programováním nějakou zkušenost mají. Organizátor hradí náklady kurzu, např. stravování, ubytování mimopražských účastníků, víkendový program. Účastníci kurzu zaplatí pouze registrační poplatek 500 Kč, a to až po případném přijetí do kurzu.

O kurzu

Účastníci kurzu budou mít jedinečnou příležitost zjistit, jak vypadá úvodní informatický kurz na jedné z nejlepších světových univerzit – Stanford University. Profesoři a studentští lektoři z této univerzity společně s učiteli a studenty FIT provedou účastníky kurzem. Díky propracovaným výukovým materiálům a zadávaným úlohám má výuka formu zábavné hry, při níž účastníci snadno postupují vpřed.

Obsah kurzu odpovídá prvním čtyřem týdnům vysoce úspěšného kurzu CS106A na Stanford University. Díky tomuto kurzu se naučí základy programování přibližně 1 600 studentů každý rok. Kurz je výsledkem 20 let interakce desítek učitelů a více než 10 000 jeho absolventů. Využívá ho řada dalších univerzit.

Probíranými tématy jsou programovací jazyk Karel a úvod do programování v jazyce Java. Důraz bude kladen na využití grafických prvků v Javě. Ukázky programování pomocí grafické knihovny povedou až k ukázce implementace hry „Breakout“.

Program

Letní kurz na FIT probíhá formou každodenních společných přednášek. Na ty navazuje průběžné řešení zadaných programovacích úloh v počítačových laboratořích a diskuze v malých skupinách po maximálně 10 lidech. Během druhého týdne se účastníci věnují realizaci zvoleného závěrečného projektu.

Kurzem každou skupinku provází tzv. Section Leader, který zároveň pomáhá účastníkům se závěrečným projektem. Průvodci jsou studenti FIT nebo Stanford University, kteří jsou účastníkům věkově blízcí. Právě možnost takového individuálního přístupu v rámci malých skupin a vzájemná komunikace (anglicky i česky) vytváří uvolněnou pozitivní atmosféru.

Přihláška

Podávání přihlášek je možné do 15. května 2018. Kapacita kurzu je 100 účastníků, při vyšším zájmu si fakulta vyhrazuje právo účastníky vybrat. O přijetí do kurzu budou účastníci informováni nejpozději do 31. května 2018. Postup pro přihlášení do kurzu je následující:

  1. Stáhnout přihlášku a elektronicky ji vyplnit.
  2. Vyplněnou přihlášku vytisknout.
  3. Podepsat a nechat přihlášku podepsat i zákonným zástupcem a potvrdit střední školou.
  4. Vytištěnou a podepsanou kompletní přihlášku naskenovat a společně s elektronickou vyplněnou verzí a dalšími relevantními dokumenty zaslat na e-mail ics@fit.cvut.cz.
  5. Papírovou verzi přihlášky s originály všech požadovaných podpisů odevzdat na začátku kurzu dne 9. července 2018.

Kontaktní osoba

doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Partneři akce

Generální partneři

 

 

 

 

Zlatý partner

 

Další partneři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková