Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Proděkan pro vnější vztahy

Pozice

vedoucí Oddělení pro vnější vztahy
vedoucí PR oddělení
proděkan pro vnější vztahy Fakulta informačních technologií
zástupce děkana Fakulta informačních technologií
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky