Unikátní kurz od Stanford University nabídne středoškolákům Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) ve spolupráci se Stanford University připravila pro studenty středních škol unikátní letní kurz programování Introduction to Computer Science. Kurz se bude konat ve dnech 9.–20. července 2018 v Praze na FIT ČVUT. Tento kurz je letos jedinečným tohoto druhu v Evropě a jeho cílem je středoškoláky naučit základy programování zábavnou formou.

Již toto léto bude mít 100 vybraných středoškoláků jedinečnou příležitost vyzkoušet si, jak vypadá informatický kurz na jedné z nejlepších světových univerzit. Účastníky budou programem provádět lektoři ze Stanford University a z FIT ČVUT.

„Tento kurz je výsledkem dvaceti let práce desítek učitelů s více než deseti tisíci jeho absolventy. Proto jej využívá i řada dalších univerzit. V České republice však bude poprvé až nyní u nás na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze,“ říká koordinátor projektu doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., proděkan pro vnější vztahy FIT ČVUT.

Díky propracovaným výukovým materiálům a zadávaným úlohám má kurz formu zábavné hry a přináší výborné výsledky. Všechny účastníky čeká bohatý program plný přednášek a praktických cvičení. Kurz bude probíhat v učebnách FIT ČVUT v Praze formou každodenních společných přednášek, na které navážou průběžná řešení zadaných programovacích úloh v počítačových laboratořích. Součástí budou i diskuze v malých skupinách s individuálním přístupem. Probíranými tématy bude programovací jazyk Karel a úvod do programování v jazyce Java. Ukázky programování pomocí grafické knihovny jazyka Java povedou až k názorné implementaci jednoduché hry „Breakout“. Během druhého týdne se pak účastníci budou věnovat realizaci zvoleného závěrečného projektu.

Kurz je sice určen především úplným programátorským začátečníkům, ale jistě se na něm nebudou nudit ani ti, kteří již s programováním nějakou zkušenost mají.

„Nabízíme studentům středních škol účast na unikátním projektu, kde se naučí programovat hravou formou. Nad rámec standardního programu kurzu nabídne FIT ČVUT i doprovodný program připravený našimi studenty fakulty. Díky němu se účastníci lépe seznámí s prostředím vysoké školy a pomůže jim to zvolit si svůj budoucí obor studia,“ doplňuje doc. Josef Kolář.

Celý kurz bude veden v anglickém jazyce a náklady kurzu včetně ubytování a stravy hradí účastníkům organizátor, takže jej budou mít celý zdarma. Stačí se jen přihlásit a zaplatit registrační poplatek. Zájemci si mohou hlásit do 30. dubna 2018.

Více informací najdete na stránce kurzu www.fit.cvut.cz/ICS.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková