Mezinárodní projekt CapTTict za 2,2 mil. EUR na FIT ČVUT

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) je od 1. 1. 2024 vedoucím partnerem nového projektu „Enhancing capacities for technology transfer, company building and innovations in the field of ICT“ (CapTTict), jehož cílem je podpora rozvoje technologického a znalostního transferu v 9 zemích v Podunajském regionu.

Projekt CapTTict za 2,266 mil. EUR byl podpořen v rámci 1. výzvy programu Interreg Danube programového období 2021–2027. Jeho cílem je podpora rozvoje technologického a znalostního transferu v oblasti informačních a komunikačních technologií v devíti zemích – České republiky, Německa, Slovenska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Rumunska a Ukrajiny. FIT ČVUT v rámci realizace projektu působí jako vedoucí partner odpovědný za celkovou koordinaci projektu, přičemž využije i své zkušenosti v oblasti technologického a znalostního transferu. Cenným přínosem projektu bude i navázání nových kontaktů a spolupráce v rámci mezinárodního prostředí.

„Tento projekt jsme připravili, protože chceme zlepšit podporu studentů a akademických pracovníků v zakládání technologicky vyspělých startupů a obecně přispět k oboustranně výhodnému propojení akademické sféry s podniky. Podařilo se nám dát dohromady skvělé partnery z 9 zemí, kterým se daří překonávat překážky v technologickém transferu v jejich ekosystémech. Věříme, že se nám v rámci projektu společně podaří najít a popsat cesty, jak v našich podmínkách propojovat zajímavé business problémy a technologie z univerzit a výzkumných ústavů,“ říká doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D., z Fakulty informačních technologií ČVUT.

Jádrem projektu je hledání nových synergií, spolupráce a výměny zkušeností mezi inovátory v jednotlivých zemích, přičemž projekt poskytne podpůrné služby pro rozvíjející se podnikatelské záměry v oblasti technologického transferu a komercionalizace. Součástí projektu je vytvoření inkubačního/akceleračního programu – Danube Digital Accelerator pro oblast ICT, který umožní 30 účastníkům seznámit se s perspektivními technologiemi. Souběžně projekt umožní přístup a propojení inovativních aktivit, expertů výzkumných kapacit a vybavení s využitím AI v mezinárodním prostředí prostřednictvím digitálního nástroje EXPERTS.AI.

Další důležitou součástí projektu je zmapování inovačního prostředí v oblasti ICT u 4 partnerských zemích mimo EU (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Ukrajina) a podpora rozvoje jejich strategií pro inteligentní specializaci (S3). 

Projekt je uskutečňován v rámci programu Interreg Danube Region, který podporuje spolupráci veřejných institucí a soukromého sektoru ve velmi heterogenním regionu 14 států. Výsledkem projektů jsou tzv. „měkké výstupy“ jako je řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, ovlivnění politických rámců, nástrojů a služeb, ale také konkrétní pilotní investice malého rozsahu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Interreg Danube Region.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková