Výzkumné léto na FIT (VýLeT)

Každý rok vyhlašujeme program podpory letního studentského výzkumu – Výzkumné léto na FIT (zkráceně VýLeT). Program finančně podporuje nadané bakalářské a magisterské studenty, umožňuje jim zapojit se do vědecko-výzkumných aktivit na fakultě a vede je k samostatné vědecké práci a publikační činnosti.

Termín a místo konání

Účast v programu je rozdělena do dvou etap:

  • První etapa probíhá během letních měsíců, červenec až srpen. Jejím výstupem je krátká zpráva o průběhu výzkumu.
  • Druhá etapa se odehrává během zimního semestru. Jejím výstupem je připravený vědecko-výzkumný výstup (typicky časopisecký článek nebo konferenční příspěvěk).

Přihlášky do programu přijímáme obvykle v dubnu. Vždy se ale nezapomeňte řídit platným harmonogramem.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková