Výzkumné léto na FIT (VýLeT)

Každý rok vyhlašujeme program podpory letního studentského výzkumu – Výzkumné léto na FIT (zkráceně VýLeT). Program finančně podporuje nadané bakalářské a magisterské studenty, umožňuje jim zapojit se do vědecko-výzkumných aktivit na fakultě a vede je k samostatné vědecké práci a publikační činnosti.

Termín a místo konání

Program je rozdělen na tři etapy:

  • První etapa probíhá během letních měsíců, červenec až srpen.
  • Druhá etapa se odehrává během zimního semestru.
  • Třetí etapa se koná v zimním semestru a může přesáhnout i do semestru letního.

Přihlášky do programu přijímáme obvykle v dubnu. Vždy se ale nezapomeňte řídit platným harmonogramem.