Výzkumné léto na FIT (VýLeT) 2020

Kdy

8. 6. 2020 – 30. 1. 2021

Děkan FIT vyhlašuje i tento rok program podpory letního studentského výzkumu – Výzkumné léto na FIT (VýLeT). Zapojte se vědecko-výzkumných aktivit na fakultě, publikujte vlastní článek nebo vytvořte příspěvek na konferenci a získejte mimořádné stipendium či finanční odměnu až do výše 40 000 Kč.

Průběh programu

1.

Přihlásit se do 31. 5. 2020

Přihlášení probíhá zasláním e-mailu na adresu vylet@fit.cvut.cz s předmětem „VýLeT 2020 - přihláška“. Nezapomeňte vyplnit všechny požadované informace a témata projektů, na kterých byste chtěli pracovat. Podrobnosti najdete v sekci Důležité dokumenty.

2.

Projít výběrovým řízením

O přiřazení přihlášených zájemců k jednotlivým výzkumným tématům rozhoduje komise programu. Pokud tedy projdete výběrovým řízením, stane se z vás po podepsání smlouvy účastník tohoto programu.

3.

Pracovat na řešení výzkumného problému

Samotné řešení projektu probíhá pod vedením vašeho mentora ve třech etapách:

  1. Úvodní studie k projektu – ve formě rešerše nebo rozpracovaného článku
  2. Řešení projektu – výstup připravený k publikaci (např. příspěvek na konferenci nebo článek do časopisu)
  3. Popularizace výsledků vlastního výzkumu – populárně-naučný článek o výsledku vlastního výzkumu určený pro širokou veřejnost

Komise programu

doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum

doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Tajemnice

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Vedoucí Katedry teoretické informatiky

prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková