Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Tajemnice

Pozice

tajemník Fakulta informačních technologií
vedoucí Kancelář tajemníka
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Kancelář tajemníka
vedoucí Ekonomické oddělení
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky