Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Tajemnice

Pozice

tajemník Fakulta informačních technologií
vedoucí Kancelář tajemníka
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Kancelář tajemníka
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky