Ekonomické oddělení

Ekonomické oddělení spadá pod Kancelář tajemníka