Kancelář tajemníka

  • Kancelář tajemníka
  • Lidé

Kancelář tajemníka má na starosti efektivní hospodaření a vnitřní správu fakulty. Připravuje rozpočet, hlídá jeho čerpání a nastavuje procesy fakulty. Zabezpečuje lidské zdroje v rámci fakulty.

Kancelář tajemníka zajišťuje:

  • Personální a mzdové záležitosti
  • Ekonomické záležitosti
  • Provoz a bezpečnost

Úřední hodiny

  Úřední hodiny pokladny
pondělí 10:00–12:00 a 13:00–15:00
středa 10:00–12:00 a 13:00–15:00

Kontaktní osoby

Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Tajemnice

Mgr. Bernard Irategeka

Hlavní účetní

Romana Skořepová

Vedoucí Personálního a mzdového oddělení

Kde nás najdete?

Kancelář tajemníka
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost T9:341a
Nová budova ČVUT, 3. patro
Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00