Martin Vrátil

Zástupce vedoucího Oddělení ICT a bezpečnostní technik

Pozice

zaměstnanec Oddělení ICT
zaměstnanec Oddělení provozu a bezpečnosti
tajemník Oddělení ICT
zástupce vedoucího Oddělení ICT