Oddělení provozu a bezpečnosti

Oddělení provozu a bezpečnosti spadá pod Kancelář tajemníka