Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Projekty

Metodologie číslicového návrhu

Období
2013
Popis
Projekt je zaměřen na návrh číslicových obvodů s ohledem na jejich velikost, rychlost, spotřebu, spolehlivost a testovatelnost. Pilotní implementace bude realizována na programovatelných hradlových polích (FPGA). Vysoké spolehlivosti chceme dosáhnout vhodným zálohováním a efektivním využitím dynamické rekonfigurace. Předpokládáme vylepšování metodiky generování testů.

Metody a postupy číslicového návrhu a jejich experimentální ověření

Období
2012
Popis
Projekt je zaměřen na návrh a číslicových obvodů s ohledem na jejich velikost, rychlost, spotřebu, spolehlivost a testovatelnost. Pilotní implementace bude realizována na programovatelných hradlových polích (FPGA). Vysoké spolehlivosti chceme dosáhnout vhodným zálohováním a efektivním využitím dynamické rekonfigurace. Předpokládáme vylepšení metodiky generování komprimovaného testu, pomocí překrývání testovacích vektorů, využívající jejich implicitní reprezentace ke zvýšení efektivity testování.

Metody číslicového návrhu pro systémy s vysokou spolehlivostí a bezpečností

Období
2014
Popis
Projekt je zaměřen na návrh spolehlivých a bezpečných číslicových obvodů s ohledem na jejich velikost, rychlost i testovatelnost. Vysoké spolehlivosti chceme dosáhnout vhodným zálohováním a využitím rekonfigurace. Chceme zkoumat vzájemný vztah architektur odolných proti poruchám a útokům. Použité metody budou ověřovány pomocí zkušebních úloh simulací a implementací v FPGA.

Návrh systému komunikace a metod řízení komunikace v oportunistických sítích bezpilotních vzdušných plavidel/robotů

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS11/092/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Náplní projektu je výzkum v oblasti vysokorychlostních bezdrátových komunikačních systémů a následný vývoj mikrovlnného spoje se začleněnými adaptivními systémy a s přenosovou rychlostí 256MBit/s s takovým konstrukčním řešením, které by umožňovalo zajistit cenovou dostupnost daného zařízení pro zákazníky z ČR , kterými jsou zejména malé a střední společnosti zabývající se poskytováním datových služeb, včetně vysokorychlostního připojení k internetu. Primární oblastí použití vyvíjeného zařízení jsou páteřní sítě internetu a jiné datové sítě vyžadující vysokorychlostní bezdrátový přenos. Úkolem bude rovněž návrh a realizace vhodného adaptivního systému pro řízení výkonu vysílání, umožňující snížit celkovou energetickou spotřebu zařízení při zachování požadované spolehlivosti přenosu.

Spolehlivé a bezpečné architektury založené na programovatelných obvodech

Období
2015
Popis
Vnitřní struktura programovatelných obvodů je komplexní a návrháři do detailů neznámá, což způsobuje problémy při návrhu spolehlivých a bezpečných aplikací. Vzájemné vztahy metod a způsobů návrhu systémů odolných proti poruchám a systémů odolných proti útokům nejsou teoreticky prostudovány. Proto chceme studovat průsečíky obou oblastí, tzn. vliv řiditelnosti, pozorovatelnosti a redundance pomocí návrhu architektur pro obě aplikace s tím, že cílová platforma bude programovatelný hardware (FPGA). Abychom dosáhli tohoto cíle, musíme vytvořit realistický model. Nedostatky způsobené složitou a skrytou strukturou programovatelného zařízení budeme řešit pomocí kalibrace použitého modelu na základě srovnání se zrychlenými testy životnosti. Složitost struktur použitých zařízení vede ke složitým modelům, proto se budeme zabývat metodami pro zjednodušení a zavedení hierarchie těchto modelů se zaručením mezí spolehlivostních parametrů.