doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D.

Tajemník Akademického senátu

Pozice

člen AS - zaměstnanec Fakulta informačních technologií
tajemník AS Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky
zástupce vedoucího Katedra teoretické informatiky