doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D.

Tajemník Akademického senátu

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-AG1 Algoritmy a grafy 1
BIE-AG1 Algorithms and Graphs 1
BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1
BIE-AG1.21 Algorithms and Graphs 1
BIK-AG1.21 Algoritmy a grafy 1

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
NI-SLA Sublineární algoritmy