doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D.

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
NI-LOM Lineární optimalizace a metody
NI-SLA Sublineární algoritmy
NI-VOL Volby a volební systémy
NIE-CPX Complexity Theory