Oddělení pro rozvoj

 • Oddělení pro rozvoj
 • Lidé

Oddělení pro rozvoj se zabývá agendami souvisejícími s rozvojovou činností na FIT. Svým pracovníkům i studentům nabízí široké spektrum odborných služeb zaměřených na administraci a řízení dotačních projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Jedná se především o projekty MŠMT z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV), které jsou zaměřeny na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce.

Působíme však také jako prostředník a konzultant při projektech, jejichž cílem je podpořit vznik a rozvoj komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou, např. projekty MPO z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a projekty Hlavního města Prahy z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

Oddělení pro rozvoj zajišťuje:

 • Analýzu možností financování projektového záměru prostřednictvím některého z dotačních programů z Evropských strukturálních a investičních fondů
 • Poradenství, konzultace a návody na zpracování projektové žádosti dle výzvy zadané poskytovatelem
 • Průběžné kontroly, revize a úpravy projektových žádostí a rozpočtů projektů v souladu s požadavky řídícího orgánu
 • Pomoc s přípravou, tvorbou a kompletací dokumentace a příloh do projektových žádostí
 • Finanční a projektové řízení v průběhu realizace projektu
 • Administrativu projektu
 • Tvorbu změnových řízení, zpráv o realizaci a žádostí o platbu v souladu s požadavky poskytovatele dotace
 • Kontrolu čerpání finančních prostředků a dodržování finančního plánu
 • Evidenci a archivaci kompletní projektové dokumentace
 • Řešení a kompletní zajištění kontrol a auditů projektů

Kontaktní osoba

Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.

Proděkanka pro rozvoj

Kde nás najdete?

Oddělení pro rozvoj
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost T9:342b (Nová budova ČVUT, 3. patro)
Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00