Oddělení pro rozvoj

 • Oddělení pro rozvoj
 • Lidé

Oddělení pro rozvoj se zabývá agendami souvisejícími s rozvojovou činností na FIT. Svým pracovníkům i studentům nabízí široké spektrum odborných služeb zaměřených na administraci a řízení dotačních projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Jedná se především o projekty MŠMT z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV), které jsou zaměřeny na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce.

Působíme však také jako prostředník a konzultant při projektech, jejichž cílem je podpořit vznik a rozvoj komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou, např. projekty MPO z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a projekty Hlavního města Prahy z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

Oddělení pro rozvoj zajišťuje:

 • Analýzu možností financování projektového záměru prostřednictvím některého z dotačních programů z Evropských strukturálních a investičních fondů
 • Poradenství, konzultace a návody na zpracování projektové žádosti dle výzvy zadané poskytovatelem
 • Průběžné kontroly, revize a úpravy projektových žádostí a rozpočtů projektů v souladu s požadavky řídícího orgánu
 • Pomoc s přípravou, tvorbou a kompletací dokumentace a příloh do projektových žádostí
 • Finanční a projektové řízení v průběhu realizace projektu
 • Administrativu projektu
 • Tvorbu změnových řízení, zpráv o realizaci a žádostí o platbu v souladu s požadavky poskytovatele dotace
 • Kontrolu čerpání finančních prostředků a dodržování finančního plánu
 • Evidenci a archivaci kompletní projektové dokumentace
 • Řešení a kompletní zajištění kontrol a auditů projektů

Kontaktní osoby

Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.

Proděkanka pro rozvoj

Bc. Denisa Košlerová Pekařová

Ing. Ivana Pešková

Ing. Petra Ritschelová

Kde nás najdete?

Oddělení pro rozvoj
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost T9:342b (Nová budova ČVUT, 3. patro)
Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00