Jak evakuovat vlak nebo anonymizovat uživatelská data? Studenti FIT se hlásí do výzkumného programu VýLeT na FIT

27. 4. 2023

Jak nalézt optimální rozmístění cestujících ve vlaku pro efektivní evakuaci nebo jak poskytnout třetí straně data o uživatelích se současným zachováním jejich anonymity? Odpověď na tyto a další otázky nachází studenti FIT ČVUT v rámci programu podpory studentského výzkumu nazvaného Výzkumné léto na FIT (VýLeT). Za samostatnou vědeckou práci a její publikaci na mezinárodní vědecké scéně získají od fakulty mimořádné stipendium či finanční odměnu až do výše 65 000 Kč. Přihlásit se do ročníku VýLeTu 2023 mohou do 7. května 2023.

Programem VýLeT fakulta podporuje své studenty ve vědě a výzkumu každoročně. Studenti řeší samostatný výzkumný úkol ve spolupráci s mentorem a podílejí se na přípravě odborného článku do časopisu či příspěvku na vědeckou konferenci. Studenti se tak mohou zabývat vědou a výzkumem a získat mimořádnou finanční odměnu. 

Na FIT ČVUT aktuálně probíhá sedmý ročník programu VýLeT 2023. Předchozí ročník byl úspěšně zakončen udělením 11 stipendií. Jedno z nich obdržel například student magisterského studia na Katedře aplikované matematiky Bc. Juraj Kmec za projekt Evakuace vlaku – citlivostní analýza multi-agentních modelů. Ve výzkumu se společně se svým mentorem Ing. Pavlem Hrabákem, Ph.D., zabýval problémy, se kterými se mohou inženýři setkat při modelování evakuací vlaků v simulátoru Pathfinder. Vědecký článek Výzvy při modelování evakuace vlaků pomocí Pathfinderu vycházející z výzkumu byl přijat na mezinárodní konferenci Fire and Evacuation Modeling Technical Conference (FEMTC)

„Při modelování jsme vycházeli z dat nasbíraných při experimentální evakuaci vlaku CityElefant z roku 2018, kterou organizovala FSv ČVUT. Můj příspěvek spočíval především v automatizaci simulačního procesu s důrazem na kontrolování jednotlivých zdrojů náhody (vlastnosti pasažérů, počáteční rozesazení pasažérů atd.) a analýze vlivů náhodnosti na celkový evakuační čas v závislosti na různých typech a šířkách východu,“ říká Juraj Kmec ke svému výzkumu.

Další výzkum, který byl v loňském ročníku vysoce ohodnocen, provedl Bc. Jan Pokorný, student posledního ročníku magisterského studia na Katedře teoretické informatiky. Ve výzkumu se zabýval návrhem a analýzou parametrizovaných algoritmů pro tzv. mikroagregaci dat. S tou je možné se setkat ve chvíli, kdy je potřeba poskytnout třetí straně určitá data, například o uživatelích aplikace a současně zachovat anonymitu.

„Výzkum přispěje k anonymizaci dat například sociálních sítí, když je potřeba zveřejnit datasety s co nejrelevantnějšími informacemi při současném zachování soukromí jejich uživatelů,“ dodává ke svému výzkumu Jan Pokorný. 

Vědecký článek The Parameterized Complexity of Network Microaggregation (Parametrizovaná složitost síťové mikroagregace) prezentoval Jan Pokorný na prestižní mezinárodní konferenci AAAI 23. 

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková