Student FIT ČVUT prezentoval článek na jedné z nejvýznamnějších konferencí v oblasti AI

31. 3. 2023Ivana Macnarová

Student posledního ročníku magisterského studia na Katedře teoretické informatiky FIT ČVUT Bc. Jan Pokorný prezentoval vědecký článek na prestižní mezinárodní konferenci AAAI 23 (The Thirty–Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence), která je považovaná za jednu z nejvýznamnějších konferencí v oblasti umělé inteligence s nejvyšším hodnocením A*. Publikace Bc. Jana Pokorného a dalších spoluautorů obstála v konkurenci více než 12 000 vědeckých článků, ze kterých bylo na základě náročného recenzního řízení do hlavní části konference vybráno méně než 20 % zaslaných příspěvků. Letošní ročník konference přivítal účastníky ve Washingtonu DC, ve Spojených státech amerických.

Prezentovaný článek „The Parameterized Complexity of Network Microaggregation“ (Parametrizovaná složitost síťové mikroagregace) se zabývá návrhem a analýzou parametrizovaných algoritmů pro tzv. mikroagregaci dat. S tou je možné se setkat ve chvíli, kdy je potřeba poskytnout třetí straně určitá data, například o uživatelích aplikace, ale zároveň je nezbytně nutné neodhalovat identitu konkrétních uživatelů. Z toho důvodu dochází ke shlukování dat do skupin a do výstupních dat se pak dostane pouze jeden zástupce každé skupiny, který dobře reprezentuje související datové body. Článek je výsledkem měsíční letní výzkumné stáže, kterou Bc. Jan Pokorný absolvoval ve vědecké skupině Algorithms and Complexity Group působící na Technické Univerzitě ve Vídni.

Cílem konference AAAI 2023 je podporovat výzkum v oblasti umělé inteligence. Na konferenci přijely stovky účastníků z celého světa. Možností prezentovat svůj vědecký článek si Bc. Jan Pokorný vyzkoušel, jak to funguje ve vědeckém světě, a potkal se s vědci z různých oblastí. Nyní ho čeká dopsání diplomové práce, která z vědeckého článku vychází, a následně by rád pokračoval ve výzkumu v rámci doktorského studia ve výzkumné skupině GGOAT na FIT ČVUT se zaměřením právě na parametrizovanou složitost.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková