Program VýLeT: FIT finančně podporuje studenty ve vlastním výzkumu

26. 4. 2022

Na FIT byl úspěšně ukončen další ročník programu studentského výzkumu Výzkumné léto na FIT (VýLeT) 2021. Aktuální ročník programu VýLeT 2022 byl právě zahájen a podat si přihlášku je možné do 13. května 2022. Program podporuje motivované studenty FIT v jejich vlastním vědeckém výzkumu na fakultě. Cílem programu je umožnit studentům zapojit se do výzkumu a podílet se na přípravě vědeckého článku buď na dané, nebo vlastní téma. Za samostatnou vědeckou práci a její publikaci studenti získávají mimořádné stipendium či finanční odměnu až do výše 40 tis. Kč.

Program VýLeT si klade za cíl finančně podpořit studenty k samostatné vědecké práci a publikační činnosti. Výsledky svého výzkumu mohou studenti uplatnit i ve studiu, např. je využít v své závěrečné práci. Téma vědecké práce ve VýLeTu si studenti mohou buď zvolit sami, nebo mají k dispozici témata vypisovaná mentory z řad akademických pracovníků FIT. 

Program je rozdělen na tři etapy. První hlavní etapa probíhá během letních měsíců, červenec až srpen. Druhá etapa se odehrává během zimního semestru. Třetí volitelná etapa zahrnující publikaci populárně-naučného článku se koná v zimním semestru a může přesáhnout i do semestru letního.

Do vědecko-výzkumných aktivit na fakultě bylo v rámci VýLeTu 2021 přijato 41 studentů bakalářského i magisterského studia; 35 studentů úspěšně dokončilo první etapu, 12 bylo oceněno finanční odměnou za splnění etapy dva a 1 student dokončil i nepovinnou třetí etapu. Studenti ve spolupráci s mentory z řad akademických pracovníků a doktorandů FIT svým výzkumem opět pomohli řešit problémy v běžném životě i ve vědecké sféře. Studenti se zabývali například využitím robotických agentů, dronů či vysokorychlostních kamer.

Mezi úspěšné absolventy patří také Ing. Radek Ježek, který v roce 2021 absolvoval magisterské studium na FIT ve specializaci Znalostní inženýrství se svou závěrečnou prací „Správa vegetace v okolí elektrického vedení za pomocí snímků z dronu“. V rámci VýLeTu 2021 napsal článek „Detekce rizik vegetace v blízkosti distribučních sítí za pomocí dat z dronu“, který vycházel z jeho závěrečné práce.

„Cílem mé práce bylo vytvořit robustní algoritmus pro automatickou detekci zásahů vegetace do ochranného pásma elektrického vedení pomocí dronů, a to s využitím metod z fotogrammetrie a počítačového vidění,“ říká o výsledcích svého výzkumu Ing. Radek Ježek.

Do programu VýLeT se může přihlásit každý student bakalářského nebo navazujícího magisterského programu na FIT ČVUT. Aktuálně je možné se hlásit do ročníku VýLeT 2022.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková