Výzkumné léto na FIT (VýLeT) 2021

Kdy

1. 6. 2021 – 28. 2. 2022

Rezervace

Přihlášky do 12. 5. 2021

Děkan FIT vyhlašuje i tento rok program podpory letního studentského výzkumu – Výzkumné léto na FIT (VýLeT). Zapojte se vědecko-výzkumných aktivit na fakultě, publikujte vlastní článek nebo vytvořte příspěvek na konferenci a získejte mimořádné stipendium či finanční odměnu až do výše 40 000 Kč.

Průběh programu

1.

Přihlásit se do 12. 5. 2021

Přihlášení probíhá zasláním e-mailu na adresu vylet@fit.cvut.cz s předmětem „VýLeT 2021 - přihláška“. Nezapomeňte k e-mailu připojit vyplněnou přihlášku. Podrobnosti najdete v sekci Důležité dokumenty.

2.

Projít výběrovým řízením

O přiřazení přihlášených zájemců k jednotlivým výzkumným tématům rozhoduje komise programu. Pokud tedy projdete výběrovým řízením, stane se z vás po podepsání smlouvy účastník tohoto programu.

3.

Pracovat na řešení výzkumného problému

Samotné řešení projektu probíhá pod vedením vašeho mentora ve třech etapách:

  1. Úvodní studie k projektu – ve formě rešerše nebo rozpracovaného článku
  2. Řešení projektu – výstup připravený k publikaci (např. příspěvek na konferenci nebo článek do časopisu)
  3. Popularizace výsledků vlastního výzkumu – populárně-naučný článek o výsledku vlastního výzkumu určený pro širokou veřejnost

Komise programu

doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum

doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Proděkan pro spolupráci s průmyslem

Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Tajemnice

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Vedoucí Katedry teoretické informatiky

prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Vedoucí Katedry číslicového návrhu