Výzkumné léto na FIT (VýLeT) 2024

Kdy

3. 6. 2024 – 31. 1. 2025

Děkan FIT vyhlašuje i tento rok program podpory letního studentského výzkumu – Výzkumné léto na FIT (VýLeT). Zapojte se spolu s mentorem do vědecko-výzkumných aktivit na fakultě, publikujte vlastní článek ve vědeckém časopise nebo vytvořte příspěvek na konferenci a získejte mimořádné stipendium či finanční odměnu až do výše 35 000 Kč.

Průběh programu

1.

Přihlásit se do 30. 4. 2024

Přihlásit se můžete vyplněním elektronického formuláře. Před odesláním přihlášky si vyberte jedno z nabízených témat nebo pokud máte nápad na téma vlastní, zkuste oslovit některého z vyučujících (akademického pracovníka nebo doktoranda FIT), který by vaše téma vedl a stal se vaším mentorem.

Přihlásit se

2.

Projít výběrovým řízením

Počet podpořených projektů je omezen výší alokovaných finančních prostředků. Proto o projektech, které budou nakonec podpořeny, rozhoduje komise programu ve výběrovém řízení. Pokud tedy projdete výběrovým řízením, stane se z vás po podepsání smlouvy účastník tohoto programu.

V případě, že se na jedno z nabízených témat přihlásí více zájemců, komise programu také rozhodne o tom, kdo bude k tématu finálně přiřazen. Pokud byste nebyli vybráni, může vám být nabídnuto některé z dalších témat, která jste uvedli v přihlášce, případně vám může být dána možnost řešení podobnému tématu u téhož mentora nebo vybrání jiného tématu z těch, které ještě nebyly obsazeny.

3.

Pracovat na řešení výzkumného problému

Samotné řešení projektu probíhá pod vedením vašeho mentora ve dvou etapách:

  1. Úvodní studie (ve formě rešerše nebo rozpracovaného článku)
  2. Řešení projektu – výstup připravený k publikaci (např. příspěvek na konferenci nebo článek do časopisu) a PR medailonek k projektu

Komise programu

doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Martin Jureček, Ph.D.

Ing. Martin Daňhel, Ph.D.

Ing. Jan Trávníček, Ph.D.

Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková