Katedra informační bezpečnosti

Na katedře působí 2 profesoři

Máme 100% zaměstnanost absolventů

Magisterskou specializaci PB dokončilo již přes 150 absolventů

Spolupracujeme se 4 firmami

Na Katedře informační bezpečnosti (KIB) se zaměřujeme na kryptologii, síťovou a systémovou bezpečnost, detekci malwaru, návrh bezpečného hardwaru či numeriku. Vyučujeme zde praktické i teoretické základy ICT bezpečnosti potřebné při řešení bezpečnostních aspektů softwarového i hardwarového návrhu. Studenti se v rámci těchto předmětů seznámí s kryptologickými principy nebo se způsoby detekce útoků v počı́tačových sı́tı́ch. Zabýváme se také výzkumem mnoha oblastí bezpečnosti z teoretické i praktické stránky. Zapojili jsme se do projektů v rámci Výzkumného centra informatiky (RCI). Pro výzkum máme k dispozici několik moderních laboratoří.

Kontaktní osoby

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Ivana Holíková

Sekretářka kateder – KČN, KPS a KIB

Kde nás najdete?

Katedra informační bezpečnosti
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 11. patro
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00