Mgr. Šárka Poláková

Secretary of the Department of Applied Mathematics

Projects

Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence a vytvořené znalostní báze v oblasti průmyslového vlastnictví

Program
Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2
Provider
Technology Agency of the Czech Republic
Code
TITDUPV027
Period
2023
Description
Projekt má přímou vazbu na cíle Inovační strategie České republiky 2019–2030 v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a to zejména na cíle týkající se zvýšení povědomí o ochraně duševního vlastnictví a využívání patentových informací. Projekt podpoří informovanost veřejnosti o problematice duševního vlastnictví, usnadní přípravu přihlášek k předmětům průmyslové ochrany, využije dostupné patentové informace a umožní snížit nároky na kapacitu pracovní síly a poskytnout nepřetržitý servis interním a externím zákazníkům. Účelem je kvalitnější a efektivní výkon státní správy. Hlavními cíli projektu je vyvinout systém obsahující bázi znalostí zachycující obecné informace ke správnímu řízení.