Mgr. Michal Kupsa, Ph.D.

Projects

Recognizability Properties and Spectra of Minimal Cantor Systems

Program
Promoting the mobility of researchers and workers in the framework of international cooperation in R&D
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Code
8J18FR048
Period
2018 - 2019
Description
Projekt se skládá ze dvou částí. První část se věnuje studiu spekter minimálních Cantorových systémů. Přesněji se zaobírá získání nových příkladů minimálních Cantorových systémů, které mají předepsanou grupu spojitých vlastních čísel v rámci jedné třídy vzhledem k silné orbitové ekvivalenci. Tyto příklady budou získávány pomocí algoritmů řetězových zlomků. Druhá část projektu se zaobírá studiem S-adických systémů, které reprezentují jiný pohled na algoritmy řetězových zlomků. Klíčová pojem, který spojuje obě části, je rozpoznatelnost.