Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.

Projects

Datová platforma pro marketingovou komunikaci

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Code
, 1820000110
Period
2020 - 2021
Description
Společnost připravuje vytvoření datové platformy, která propojí dosud nespolupracující roztroušená veřejně dostupná data z datových a informačních zdrojů z oblasti marketingu, médií a komunikace. Datová platforma na jednom místě poskytne přehled o datových zdrojích využitelných v rámci procesu marketingové komunikace.