Fault-Tolerant and Attack-Resistant Architectures Based on Programmable Devices: Research of Interplay and Common Features

Program
Standard projects
Provider
Czech Science Foundation
Code
GA16-05179S
Period
2016 - 2018
Description
With continuing miniaturization of present electronic devices, their dependability becomes significantly compromised. It is thus necessary to design devices that are reliable (functioning) even in presence of faults. This is typically achieved by introduction of redundancy, by which a correctness of data is ensured. Security of devices, i.e., their resistance to malicious attacks, is the second extremely important aspect of today. The security is also often achieved by redundancy, aiming at obscuring data. The interaction between techniques for fault-tolerant and attack-resistant design is however not well understood. The crossing points of both fields, the influence of controllability, observability, and redundancy will be studied. The target architecture will be programmable devices (FPGAs). It is necessary to devise a realistic fault model in FPGA for evaluation purposes. The model will be refined by calibrations using accelerated life tests (ALT).

Dependable and attack-resistant architectures for programmable devices

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Provider
Another domestic provider
Code
SGS17/213/OHK3/3T/18
Period
2017 - 2019
Description
This project proposal will study and design architectures which are able to tolerate faults, attacks, and unreliable sensory inputs especially in programmable devices (FPGAs), microcontroller systems and embedded systems with artificial intelligence integrated. This is typically achieved by introduction of redundancy by replicating critical circuits or by combining multiple sensory inputs. Security of devices, i.e., their resistance to malicious attacks, is the second extremely important aspect of today. Security is also often achieved by redundancy, aiming at obscuring data. The interaction between techniques for fault-tolerant, sensory robust and attack-resistant design will be studied. The intersection of all fields and the influence of controllability, observability, and redundancy will be studied.

Research and development of tools for security analysis of computer network traffic

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Provider
Another domestic provider
Code
SGS17/212/OHK3/3T/18
Period
2017 - 2019
Description
The importance of communication technologies in human society is continuously growing and the internet plays an important role in the everyday life of people around the world. The growth of data volumes makes the security analysis much harder. Malicious traffic, which is a common feature of the real network traffic, can affect operability of an infrastructure or threaten privacy and security of users. In addition, modern trends of connecting smart devices into the global network open a lot of security issues. Network security is a scope of research of many researchers and commercial companies, however, there are still many unsolved research topics. The aim of this project is a research of malicious traffic detection in high-speed networks and a development of tools for analysis and information gathering related to detected incidents.

Support of membership in Technical Comittee 4.2 on Mechatronic Systems International federation of Automatic Control

Program
INTER-EXCELLENCE
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Code
LTV17019
Period
2017 - 2019
Description
The project is supposed to support active membership of Assoc. Prof. Kateřina Hyniová as the Czech representative in the Technical Committee on Mechatronic Systems of the International Federation of Automatic Control since 2017 till 2019. As the only reprezentative of the Czech Republic in the committee, she will participate in the TC meetings once a year at least and will present results of her research results in an international conference once a year.

Work in the Board of Directors of International Organization Euromicro

Program
INGO II
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Code
LG15012
Period
2016 - 2017
Description
.

5th Prague Embedded Systems Workshop

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Provider
Another domestic provider
Code
SVK 52/17/F8
Period
2017
Description
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2017, http://pesw.fit.cvut.cz/2017/) je již pátým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy i magisterské studenty) nejen z České republiky. Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o zajímavých výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti a bezpečnosti. Ohlasy minulých již čtyř ročníků byly jednoznačně kladné, proto připravujeme již pátý ročník opět v hotelu Academic v Roztokách u Prahy, který nás zcela uspokojil jednak svou polohou a jednak službami. Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně studenti, kteří pracují na svých doktorských a diplomových pracích. S jejich dílčími i finálními výsledky se mohou na PESW pochlubit i v mezinárodním měřítku. Od minulého ročníku se opět podařilo rozšířit mezinárodní programový výbor, máme přislíbenou účast doktorandů, jejich školitelů a dalších aktivních účastníků z universit z Tel Avivu (Izrael), University of Leicester (UK), z Montpellier (Francie), University di Pavia (Itálie), Zelené Gory (Polsko), FIIT z Bratislavy (Slovensko), Západočeské university, firmy EaToN, FELu a FITu i z Brněnského VUT. CfP rozesíláme i na další pracoviště. Vzhledem k mezinárodní účasti probíhá celý workshop v angličtině. Jako inovaci plánujeme zorganizovat speciální sekci na téma síťové bezpečnosti, takže ke každoročně vyhlašovaným tématickým okruhům z oblasti vestavných systémů, návrhů odolných proti poruchám a útokům, k řízení robotů a dalším (podrobně je možné najít na našem již funkčním webu) přibývá ještě: - Network monitoring and measurements - Network traffic processing and analysis, anomaly detection - Security and privacy issues Další součástí konference je "PESW 2017 Student Poster Ses

The person responsible for the content of this page: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.