Ing. Jan Blizničenko

Projects

Advance Research In Software Engineering

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Provider
Another domestic provider
Code
SGS20/209/OHK3/3T/18
Period
2020 - 2022
Description
he general aim of the project is to continue in the research of perspective concepts in Software Engineering. We are moving the focus according to changes in the team. Actually we plan to concentrate on research in following areas: (1) Model-driven Software Development, (2) Distributed and parallel data processing in graph databases, (3) Generating Models from Textual Requirement Specifications.

Datová platforma pro marketingovou komunikaci

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Code
, 1820000110
Period
2020 - 2021
Description
Společnost připravuje vytvoření datové platformy, která propojí dosud nespolupracující roztroušená veřejně dostupná data z datových a informačních zdrojů z oblasti marketingu, médií a komunikace. Datová platforma na jednom místě poskytne přehled o datových zdrojích využitelných v rámci procesu marketingové komunikace.

Smart City Compass: Software supporting implementation and evaluation of smart measures in cities

Program
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Provider
Technology Agency of the Czech Republic
Code
TJ02000344
Period
2019 - 2021
Description
Project Objective is to contribute to implementation and monitoring of the Smart City (SC) concept in the Czech Republic by developing dedicated public SW tool Smart City Compass. The tool will have three main functions: (1) EDUCATE municipal staff, (2) GUIDE municipalities through the process of setting quantitative SC indicators, (3) help municipalities monitor and EVALUATE the progress of SC concept implementation. The project builds on existing methodology developed by CTU and CZGBC and need identified with Ministry of Regional Development. The key value added of the tool is the translation of the SC indicators into electronic interactive for and simplification of the SC evaluation process. The tool will be ready in April 2021.