Ing. Petr Pauš, Ph.D.

Projects

Dowry Towns of the Queens of Bohemia (A living part of historical consciousness and its support of the instruments of historical geography, virtual reality and cyberspace)

Program
Programme for the Support of Applied Research and Exp. Development of National and Cultural Identity dor the Years 2016-2022 (in short, "NAKI II")
Provider
Ministry of Culture
Investigators
Code
DG18P02OVV015
Period
2018 - 2022
Description
Towns belonging in the past to the Bohemian queens, so-called royal dowry towns (more stably Hradec Králové, Chrudim, Vysoké Mýto, Polička, Jaroměř, Dvůr Králové, Trutnov, Nový Bydžov, Mělník), are a special category among Czech historical towns in a number of perspectives. With the exception of Mělník, they comprise a specific geographic enclave in East Bohemia. The institution began to form at the beginning of the 14th century and went through a complicated development. Dowry towns became a source of incomes of the queens and in the case of medieval Hradec and Mělník for a time the residence of several of them. De iure, the institution of dowry towns ended in 1918. The reflection of their historic charisma was revitalised in the 19th century during the national revival and lives until now as one of the pieces of the identity of these towns in relation to the other towns of the CR. The main objective of the submitted project is in accordance with the specific aim of 1.1 applied research and experimental development aimed at presenting this exclusively Czech historical phenomenon to the general public through the tools of historical geography and advanced computer graphics. The main outputs of the project will be a dedicated mobile application and a web portal that will serve as a specialized historical guide to the dowry towns and their urban landscape and specialized (reconstruction) maps of the entire regional enclave and the towns themselves. In the case of Hradec Králové, the guide will provide the possibility of 3D travel over time on the basis of so-called expanded virtual reality, incl. 3D reconstruction of already destroyed urban complexes and examples of period life. For Dvůr Králové, Jaroměř, Polička, and Vysoké Mýto, the volumes of the Historical Atlas of the Czech Republic will be created as other main outputs of the project. Along with the secondary outputs, a collection presenting the dowry towns to the lay and professional public will be fashioned. A

Student Workshop on Scientific Computing 2017

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 34/17/F4
Period
2017
Description
Konference je pořádána s cílem setkání studentů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v oblasti vědeckotechnických výpočtů. Tématem příspěvků bude numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, matematické modelování, numerické simulace v průmyslu, ekologii, biologii a počítačových vědách, numerické modely pro zpracování obrazových dat s aplikacemi v medicíně, modelování dislokačních křivek, numerické modely pro spalování práškového uhlí s příměsí biomasy, paralelní výpočty na architekturách se sdílenou a s distribuovanou pamětí, paralelní výpočty na urychlovacích grafických kartách (GPU), algoritmy analýzy časových řad, fraktální analýza bodových množin. Studenti budou mít možnost diskuze se zkušenějšími účastníky této konference.

Student Workshop on Scientific Computing WSC 2021

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 40/21/F4
Period
2021
Description
Konference je tradičně pořádána jako dvanácté setkání studentů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT, které je věnováno problematice vědeckotechnických výpočtů. Tématicky je konference zaměřena zejména na numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic různými metodami s velkou aplikační šíří. Přednášky budou zaměřeny na matematické modelování, numerické simulace, optimalizaci, analýzu stability, chybu aproximací, statistickou analýzu, paralelní implementaci algoritmů a analýzu časové náročnosti. Prezentované výsledky se budou týkat ekologie, biologie, medicíny, ekonometrie a průmyslových aplikací. V rámci konference budou mít studenti možnost diskuse se zkušenějšími účastníky konference.

Student Workshop on Scientific Computing WSC 2022

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 42/22/F4
Period
2022
Description
Konference je tradičně pořádána jako dvanácté setkání studentů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT, které je věnováno problematice vědeckotechnických výpočtů. Tématicky je konference zaměřena zejména na numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic různými metodami s velkou aplikační šíří. Přednášky budou zaměřeny na matematické modelování, numerické simulace, optimalizaci, analýzu stability, chybu aproximací, statistickou analýzu, paralelní implementaci algoritmů a analýzu časové náročnosti. Prezentované výsledky se budou týkat ekologie, biologie, medicíny, ekonometrie a průmyslových aplikací. V rámci konference budou mít studenti možnost diskuse se zkušenějšími účastníky konference.

Student Workshop on Scientific Computing WSC 2023

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 44/23/F4
Period
2023
Description
Konference je tradičně pořádána jako setkání studentů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze, které je věnováno problematice vědeckotechnických výpočtů. Tématicky je konference zaměřena zejména na interdisciplinární propojení numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic a počítačových metod zpracování dat s velkou aplikační šíří. Přednášky budou zaměřeny na matematické modelování, numerické simulace, analýzu stability, chybu aproximací, statistickou analýzu, paralelní implementaci algoritmů, analýzu časové náročnosti, optimalizaci a strojové učení. Prezentované výsledky se budou týkat ekologie, biologie, medicíny, ekonometrie a průmyslových aplikací. V rámci konference budou mít studenti možnost diskuse se zkušenějšími účastníky konference.