Ing. Michal Šoch, Ph.D.

Projects

Tvorba předmětu Paralelní architektury počítačů

Program
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Code
802/2012
Period
2012
Description
Cílem projektu "Tvorba předmětu Paralelní architektury počítačů" je inovace tohoto předmětu tak, aby seznámil studenty s moderním (a stále se rozšiřujícím) trendem: použitím grafických karet pro obecné výpočty. Dále se studenti prakticky seznámí s možnostmi moderních aplikací pro tvorbu a profilování kódů. Osnova přednášek bude uzpůsobena s ohledem na demonstraci tohoto směru. Řešitelský tým se také bude snažit vytvořit atraktivní cvičení předmětu tak, aby se studenti mohli už od začátku semestru zabývat praktickou implementací algoritmů s pomocí moderních nástrojů v této oblasti.