Dean's Office

Dean: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., dekan@fit.cvut.cz

Dean's Office: Markéta Loučková, tel. 224 35 9811, marketa.louckova@fit.cvut.cz

Vice-Dean for Cooperation with Industry: doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D., pavel.kordik@fit.cvut.cz

Vice-Dean for Development: Ing. Ondřej Guth, Ph.D., rozvoj@fit.cvut.cz

Vice-Dean for External Affairs: doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., josef.kolar@fit.cvut.cz

Vice-Dean for Study Affairs: Ing. Miroslav Balík, Ph.D., vyuka@fit.cvut.cz

Vice-Dean for Science and Research: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., vyzkum@fit.cvut.cz

Head of Administration and Finance: Ing. Jan Železný, tel. 22435 9820, tajemnik@fit.cvut.cz

Office of Financial Services:
Milada Zelinková, tel. 22435 9822, milada.zelinkova@fit.cvut.cz
Zuzana Žilková, tel. 22435 9823, zuzana.zilkova@fit.cvut.cz
Ivana Kubásková, tel. 22435 9825, ivana.kubaskova@fit.cvut.cz

Personnel, payroll: Romana Skořepová, tel. 22435 9824, romana.skorepova@fit.cvut.cz

Office of Study:
Ivana Dolejšová, tel. 22435 9816, ivana.dolejsova@fit.cvut.cz
Hana Křížová, tel. 22435 9826, hana.krizova@fit.cvut.cz
Petra Kudrnová, tel. 22435 9836, petra.kudrnova@fit.cvut.cz
Ludmila Facer, tel. 22435 9837, ludmila.facer@fit.cvut.cz
Kateřina Krákorová, tel. 22435 8791, katerina.krakorova@fit.cvut.cz
Libuše Pochová, tel. 22435 9818, libuse.pochova@fit.cvut.cz

Timetable:
Ing. Daniel Vašata, tel. 22435 9885, daniel.vasata@fit.cvut.cz – part-time study
Ing. Daniel Dombek, Ph.D., tel. 22435 9799, daniel.dombek@fit.cvut.cz, – full-time study

Administrator of KOS:  Ing. Ivan Halaška, tel. 224535 9874, ivan.halaska@fit.cvut.cz

Office of Science and Research: Mgr. Lenka Fryčová, tel. 22435 9813, lenka.frycova@fit.cvut.cz

Office of Cooperation with Industry: Ing. Lucie Kolomazníková, tel. 22435 9834, rozvoj@fit.cvut.cz

Office of ICT Services: Ing. Martin Vaňko, tel. 22435 9830, martin.vanko@fit.cvut.cz

Helpdesk: helpdesk@fit.cvut.cz

Office of Public Relations:
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., tel. 22435 9872, josef.kolar@fit.cvut.cz
Bc. Veronika Dvořáková, tel. 22435 9819, veronika.dvorakova@fit.cvut.cz
Mgr. Zuzana Karnoubová, tel. 22435 9819, zuzana.karnoubova@fit.cvut.cz
Ing. Petra Svobodová Hejlová, tel. 22435 9819, petra.svobodova@fit.cvut.czLast modified: 26.2.2018, 12:18