Ing. Petr Socha, Ph.D.

Projects

Dependable and attack-resistant architectures for programmable devices

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Code
SGS17/213/OHK3/3T/18
Period
2017 - 2019
Description
This project proposal will study and design architectures which are able to tolerate faults, attacks, and unreliable sensory inputs especially in programmable devices (FPGAs), microcontroller systems and embedded systems with artificial intelligence integrated. This is typically achieved by introduction of redundancy by replicating critical circuits or by combining multiple sensory inputs. Security of devices, i.e., their resistance to malicious attacks, is the second extremely important aspect of today. Security is also often achieved by redundancy, aiming at obscuring data. The interaction between techniques for fault-tolerant, sensory robust and attack-resistant design will be studied. The intersection of all fields and the influence of controllability, observability, and redundancy will be studied.

Design, programming and verification of embedded systems

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Code
SGS20/211/OHK3/3T/18
Period
2020 - 2022
Description
The project deals with the digital design focused on embedded systems. It will cover the study of the latest trends in technologies and their use in mission-critical applications. The design of such systems must take into account not only functionality but also other constraints; they must meet the required levels of reliability, security, attack resistance, size, power consumption, and real-time guarantees. Therefore, we will use new methods, algorithms and design tools (EDA tools) to find, design and modify suitable models that will allow to test, predict and formally verify the required functions and behavior of the system.

Design, programming and verification of intelligent embedded systems

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Code
SGS23/208/OHK3/3T/18
Period
2023 - 2025
Description
The project deals with digital design focused on so-called intelligent embedded systems. It focuses on studying the latest trends in technology and their use, especially in so-called "mission-critical" applications, where it uses artificial inteligence (e.g. neural networks) and approximate computing. The design of such systems must consider requirements not only for functionality but also for other limiting conditions: reliability, safety, security, resistance to attacks, size, consumption, and real-time guarantees. Therefore, we will use new methods, algorithms, and design tools (EDA tools) and search, design, and modify suitable models that will allow testing, predicting, and formally verifying the required functions and behavior of the system.

DRASTIC: Dynamically Reconfigurable Architectures for Side-channel analysis protecTIon of Cryptographic implementations

Program
Projekty v rámci přímé spolupráce se zahraničními institucemi z EU
Provider
Another foreign provider
Code
CELSA/17/033
Period
2017 - 2019
Description
The Internet of Things (IoT) is increasingly becoming part of our everyday life. Therefore, electronic IoT devices need to be carefully designed, taking into account data security and privacy. Putting in place security and privacy measures should introduce a minimal overhead in the system's power/energy consumption, cost and operational delay. Additionally, since IoT devices are everywhere, attackers can be in the vicinity of the device, which stresses the need for protection against side-channel analysis (SCA) attacks. These attacks exploit the use of side-channels, which are information channels that are unintentionally present in electronic devices and which potentially leak secret information. Examples are the power consumption, the electromagnetic radiation and the timing behaviour of the electronic device. In both academia and industry, SCA countermeasures are being developed and deployed. However, as SCA attacks become more and more sophisticated, continuously evolving countermeasures are necessary to protect the electronic devices of the future. This project proposes the use of dynamic hardware reconfiguration as a countermeasure against one of the most exploited types of SCA attacks, namely power analysis attacks. The goal is to randomly change the hardware circuit without altering the input-output behaviour of the chip. Since power analysis attacks are strongly based on the knowledge of the circuit, this is a very promising countermeasure. Another advantage is that dynamic hardware reconfiguration can be used as an add-on to other countermeasures. The project focuses on dynamic hardware reconfiguration on FPGAs (field-programmable gate arrays). It will result in proof-of-concept implementations that will be evaluated for power analysis attack resistance. The experimental results are crucial for the definition of a European project proposal that develops an automated tool flow and industry-driven use cases to show the effectiveness of the approach.

Prague Embedded Systems Workshop 2021

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 56/21/F8
Period
2021
Description
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2021) bude již devátým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy, magisterské a bakalářské studenty) z České republiky, EU i mimo EU. Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o zajímavých výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti a bezpečnosti. Ohlasy minulých ročníků byly a jsou jednoznačně kladné, přestože PESW 2020 proběhl viruálně.Chceme vužít tyto čerstvé zkušenosti a uspořádat PESW 2021 tak, že spojíme výhody obojího způsobu. Pro živou organizaci využijeme služby hotelu Academic v Roztokách u Prahy s tím, že ji budeme zároveň přenášet on-line. Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně studenti, kteří pracují na svých doktorských i diplomových nebo bakalářských pracích. Se svými dílčími i finálními výsledky se mohou na PESW pochlubit v mezinárodním měřítku, a to buď formou ústní prezentace nebo na posterové soutěži, viz níže. Každý ročník aktualizujeme mezinárodní programový výbor, získáváme významné odborníky a jejich studenty. Akce nabývá stále větší prestiže i v mezinárodním měřítku. Počítáme opět s účastí zástupců z universit (Tel Aviv - Izrael, Leicester - UK, Montpellier, Lyon, Grenoble - Francie, Řím, Pavia - Itálie, Leuven - Belgie, Zelená Gora - Polsko, Talinn - Estonsko, San Diego - US, FIIT Bratislava - Slovensko, VUT, ZČU a i další university z Česka) i firem (např. EaToN, ASICentrum, CESNET, ESET, STMicroelectronics aj.). Počítáme samozřejmě s účastí studentů z ČVUT, z FELu, FITu, FJFI, FD a pracujeme na propagaci pro získání studentů a odborníků z dalších pracovišť. Členové programového výboru mají za povinnost propagaci akce po celý rok na mezinárodních i vnitrostátních fórech. Vzhledem k me

Tools for AI-enhanced Security Verification of Cryptographic Devices

Program
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)
Provider
Ministry of Interior
Code
VJ02010010
Period
2022 - 2025
Description
Projekt reaguje na současný nedostatek nástrojů pro analýzu a verifikaci bezpečnostní certifikace zařízení používaných pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Zejména u hardwarových zařízení implementujících kryptografické algoritmy, například čipových karet, je v ČR téměř nemožné spolehlivě ověřit deklarovanou úroveň bezpečnosti, což následně znemožňuje analýzu rizik systémů využívajících tato zařízení a tedy použití zařízení např. u bezpečnostních složek státu či v rámci kritických informačních infrastruktur. V rámci projektu budou vyvinuty nové hardwarové a softwarové nástroje založené na principech umělé inteligence, které bude možné využít pro specifické kroky automatizované verifikace bezpečnosti kryptografického zařízení - ať už na základě bezpečnostní certifikace nebo tvrzení výrobce/dodavatele.