doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Projects

Advancing effective adoption of FAIR principles in research data management

Program
Promoting the mobility of researchers and workers in the framework of international cooperation in R&D
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Code
8J22AT015
Period
2022 - 2023
Description
V tomto projektu plánujeme využít jedinečnou kombinaci odborných znalostí našich dvou týmů (CZ a AT) v oblasti správy dat, machine-actionable DMP, vývoje softwaru s ohledem na FAIR, sémantických webových technologií a zpracování přirozeného jazyka (NLP) k urychlení efektivního přijetí principů FAIR ve správě výzkumných dat. Vyvineme metody, modely a pokyny pro výzkumné pracovníky i správce dat, abychom jim usnadnili implementování principů FAIR. Primární důraz bude kladen na přijetí FAIR efektivním způsobem s využitím automatizace a vyhodnocování. Sladěním přijetí FAIR s nejlepšími praktikami plánováním správy dat se vyhneme další zátěži pro výzkumné pracovníky. Naopak je cílem zlepšení kvality plánů správy dat ve prospěch výzkumných pracovníků i financujících subjektů.

Boss 4.0 - Modul Média

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Code
, 1820000072
Period
2020
Description
Cílem projektu je vývoj webové aplikace, která umožní podrobnější evidenci zakázek, usnadnění práce při nákupu, prodeji a správě mediálních kampaní, využití datových zdrojů a SW třetích stran (ceníky inzerce, monitoring reklamy, Google Analytics, Ad Manager Facebook), zpřístupnit klientům online informace o průběhu kampaně a dokumentaci. Softwarový nástroj bude nastaven tak, aby jej bylo možno připojit do ve stejném období vyvíjeného centrálního informačního systému BOSS 4.0, který umožní sdílení a předávání informací v rámci skupiny sesterských či spolupracujících firem.

BOSS 4.0, modul intelligence

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Code
, 1820000070
Period
2020
Description
Cílem projektu je zefektivnění poskytovaných služeb prostřednictvím specializovaného softwarového nástroje, který umožní konsolidaci dat a interaktivní práci s nimi v reálném čase s využitím moderních technologií (ovládání prostřednictvím smart přístrojů) a nabídl tak svým zákazníkům vyšší standard nabízených služeb. Softwarový modul bude nastaven tak, aby jej bylo možno připojit do centrálního informačního systému BOSS 4.0, který žadatel sám používá a zároveň také poskytuje třetím stranám jako ERP systém.

BOSS 4.0, rozšíření modulu správa reklamních ploch o obsluhu a evidenci zařízení/reklamních ploch

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Code
, 1820000071
Period
2020 - 2021
Description
Cílem projektu je zefektivnění poskytovaných služeb v oblasti prodeje reklamních kampaní zákazníkům, a to prostřednictvím specializovaného softwarového nástroje, který by umožnil obsluhu a evidenci zařízení/reklamních ploch v reálném čase s využitím moderních technologií (ovládání prostřednictvím smart přístrojů) a nabídl tak svým zákazníkům vyšší standard nabízených služeb. Rozšíření SW modulu bude realizováno tak, aby jej bylo možno připojit do centrálního informačního systému BOSS 4.0, který žadatel používá jako ERP systém.

Centralizing media planning to enable agile customer relationships

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Code
, ABC-789
Period
2021
Description
Budeme se podílet na přípravě, návrhu a řešení Systému pro podporu agilního přístupu k zákazníkům prostřednictvím centralizace mediálního plánování, pro firmu MARKETUP

Connect and align ELIXIR Nodes to deliver sustainable FAIR life-science data management services’

Program
Horizon 2020
Provider
European Commission
Code
871075
Period
2021 - 2024
Description
The diversity, complexity and volume, as well as privacy and regulatory considerations, necessitate a collaborative and federated approach to life-science data. For scientists to find and share data across Europe and world-wide, ELIXIR needs to continuously develop and connect its services. The international ecosystem provided by ELIXIR – with 220 institutes in 23 Nodes, connecting hundreds of bioinformatics services – is globally unique and a competitive advantage for European research. Through our national Nodes ELIXIR has the geographical spread, service portfolio and expertise to fulfil our ambition that every European project uses FAIR data based on common standards, tools and services. The initial operational phase of ELIXIR, supported by the H2020 ELIXIR-EXCELERATE project, focussed on the coordination and delivery of bioinformatics services from national Nodes. This lay the foundation for a coordinated European infrastructure. ELIXIR-CONVERGE will build on these achievements to deliver another critical component: the provisioning, across Europe, of distributed local support for data management based on a toolkit for researchers that enables lifecycle management for their research data according to international standards. ELIXIR-CONVERGE will develop the national operations of such a distributed research infrastructure to drive good data management, reproducibility and reuse in a heterogeneous funding landscape. Over 36 months and with partners from our 23 Nodes, ELIXIR-CONVERGE takes the next step to realise a European data federation where interconnected national operations, strategically managed via national research infrastructure roadmaps, allow users to extract knowledge from life science’s large, diverse and distributed datasets. By connecting ELIXIR Nodes to provide FAIR data management as a service, ELIXIR-CONVERGE will build national capacity and create a blueprint for operating sustainable Nodes in distributed research infrastructures.

Czech National Infrastructure for Biological Data

Program
Large RDI infrastructures projects
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Code
LM2018131
Period
2020 - 2022
Description
Projekt ELIXIR CZ, Česká národní infrastruktura pro biologická data, je zaměřen na zpracování, uchovávání, sdílení a analýzu dat v oblasti věd o živé přírodě. Cílem projektu je zajistit, aby data generovaná ostatními infrastrukturami splňovala kritéria FAIR – findable, accessible, interoperable and reusable, nutná k jejich plnému využití. Infrastruktura ELIXIR CZ je založena na expertní části zajišťované unikátním know-how špičkových odborníků z oblasti bioinformatiky, genomiky, biologie, medicíny, informatiky a počítačového inženýrství a na technické části spočívající v heterogenním souboru hardware a software prostředků a specifických architektur podle povahy zpracovávaných dat. Toto unikátní technické řešení je naplňováno především přímým zapojením e-infrastruktur zodpovědných za pokročilá IT řešení, budování datových úložišť, přístup k datům a výpočetním kapacitám. Cílem infrastruktury ELIXIR CZ je provozování pokročilých bioinformatických nástrojů, unikátních a zároveň interoperabilních datových zdrojů pro všechna odvětví současné biologie, školení odborníků a řešení pro dedikaci výpočetních prostředků a jejich specifických technických parametrů podle potřeb uživatelské komunity. Základním prvkem pro přístup a sdílení dat jsou nástroje pro autorizaci a autentizaci uživatelů, které umožňují přístup k datovým zdrojům a nástrojům. Jde většinou o vysoce rozvinuté metody, které jsou na základě schopnosti identifikovat uživatele používány pro přístup k datovým zdrojům včetně těch, které se týkají vysoce citlivých dat. Obecně představuje toto řešení technologii použitelnou ve všech disciplínách pracujících se sdílenými daty napříč vědami o živé přírodě a v podstatě i mimo ni. ELIXIR CZ se výrazně profiluje v oblasti správy dat (Data Management), a to od úrovně uživatelů po úroveň administrátorů vědeckých projektů. Koncepce a nástroje v této oblasti jsou aplikovatelné na řešení procesů od generování dat po jejich archivaci a využitelnost.

Czech National Infrastructure for Biological Data

Program
Large RDI infrastructures projects
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Code
LM2023055
Period
2023 - 2026
Description
Projekt ELIXIR CZ, Česká národní infrastruktura pro biologická data, je zaměřen na zpracování, uchovávání, sdílení a analýzu dat v oblasti věd o živé přírodě. Cílem projektu je zajistit, aby data generovaná ostatními infrastrukturami splňovala kritéria FAIR – findable, accessible, interoperable and reusable, nutná k jejich plnému využití. Infrastruktura ELIXIR CZ je založena na expertní části zajišťované unikátním know-how špičkových odborníků z oblasti bioinformatiky, genomiky, biologie, medicíny, informatiky a počítačového inženýrství a na technické části spočívající v heterogenním souboru hardware a software prostředků a specifických architektur podle povahy zpracovávaných dat. Toto unikátní technické řešení je naplňováno především přímým zapojením e-infrastruktur zodpovědných za pokročilá IT řešení, budování datových úložišť, přístup k datům a výpočetním kapacitám. Cílem infrastruktury ELIXIR CZ je provozování pokročilých bioinformatických nástrojů, unikátních a zároveň interoperabilních datových zdrojů pro všechna odvětví současné biologie, školení odborníků a řešení pro dedikaci výpočetních prostředků a jejich specifických technických parametrů podle potřeb uživatelské komunity. Základním prvkem pro přístup a sdílení dat jsou nástroje pro autorizaci a autentizaci uživatelů, které umožňují přístup k datovým zdrojům a nástrojům. Jde většinou o vysoce rozvinuté metody, které jsou na základě schopnosti identifikovat uživatele používány pro přístup k datovým zdrojům včetně těch, které se týkají vysoce citlivých dat. Obecně představuje toto řešení technologii použitelnou ve všech disciplínách pracujících se sdílenými daty napříč vědami o živé přírodě a v podstatě i mimo ni. ELIXIR CZ se výrazně profiluje v oblasti správy dat (Data Management), a to od úrovně uživatelů po úroveň administrátorů vědeckých projektů. Koncepce a nástroje v této oblasti jsou aplikovatelné na řešení procesů od generování dat po jejich archivaci a využitelnost.

Datová platforma pro marketingovou komunikaci

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Code
, 1820000110
Period
2020 - 2021
Description
Společnost připravuje vytvoření datové platformy, která propojí dosud nespolupracující roztroušená veřejně dostupná data z datových a informačních zdrojů z oblasti marketingu, médií a komunikace. Datová platforma na jednom místě poskytne přehled o datových zdrojích využitelných v rámci procesu marketingové komunikace.

FAIR Data Entry Tool

Program
Projekty podpořené z ČR (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
Provider
Another domestic provider
Period
2022
Description
FAIR Data Entry Tool is a complete software solution for capturing bioinformatic data described by a given ontology.

Inteligentní analýza obsahu dokumentů

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Code
, 0000605
Period
2020 - 2021
Description
Předmětem poskytnutí služby je zhotovení analýzy, návrhu a implementace softwarového řešení pro inteligentní analýzu obsahu dokumentů.

Komunikační nástroj pro výzkumné týmy - vývoj rozhraní

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Code
, 0000605
Period
2020 - 2021
Description
Cílem projektu je vytvoření intuitivního nástroje pro řízení výzkumných projektů a komunikace mezi výzkumnými pracovníky a výzkumnou laboratoří. Smyslem projektu je vytvořit online softwarový nástroj, který budou moci využívat jednotlivá výzkumná pracoviště pro komunikaci se zadavateli výzkumných projektů, kteří budou moci zadávat jednotlivé vědecké projekty na dálku a sledovat průběh řešení výzkumné úkolu.

Open Science Plan-Track-Assess Pathways

Program
Horizon Europe
Provider
European Commission
Period
2024 - 2027
Description
The project deals with streamlining the work with FAIR data in research - their planning (plan), monitoring (track) and evaluation (assess). It is primarily about introducing interoperability between existing DMP creation tools, SKG-type services and evaluation tools. Likewise, other supporting tools related to research data management will be incorporated. The results of the project will be verified by a number of pilots across Europe.

Towards Data Stewardship in ELIXIR: Training & Portal

Program
Projekty podpořené z ČR (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
Provider
Another domestic provider
Code
LM2015047
Period
2017 - 2019
Description
The project aims to develop training materials and software tooling to support data stewardship in the ELIXIR infrastructure.

Vznik IT systému iMAT Portal pro tvorbu diagnostických materiálů

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Code
, 0000605
Period
2020 - 2021
Description
Cílem projektu je vytvoření IT systému iMAT Postral pro tvorbu diagnostických e-materiálů. Systém by měl umožnit psychologům sestavovat a upravovat obsah diagnostických e-materiálů, které následně budou využívat pedagogové v mateřských školách skrze notebooky či tabletová zařízení v rámci systému digitálně asistované diagnostiky iSophi.