doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Vice-Dean for Science and Research

Projects

23rd International Student Conference on Electrical Engineering

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 25/19/F3
Period
2019
Description
Studentská vědecká konference POSTER 2019 je třiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference www.cvut.cz/poster

Algorithms for circular morphisms and their fixed points

Program
Post-graduate (doctorate) grants
Provider
Czech Science Foundation
Code
GP13-35273P
Period
2013 - 2015
Description
Factor complexity is one of the most investigated properties of infinite words. A known method for its calculation is based on bilateral orders of bispecial factors. One can observe a regularity (in a certain sense) in occurrences of bispecial factors and their bilateral orders in fixed point of circular morphisms. This project concentrates on a detailed investigation of these regularities and intends to use them to design a general algorithm for effective calculation of factor complexity of such fixed points. Factor complexity and bilateral orders are connected to other properties of infinite words and in the second part of the project we focus on these relations. The goal of the project is to use the analysis of bispecial factors to derive further relations and design an algorithm to calculate properties of inifinite words such as palindromic defect and critical exponent. Part of the project is an implementation of the designed algorithms as part of the open-source mathematics software Sage.

Combinatorics on words formalization

Program
Standard projects
Provider
Czech Science Foundation
Code
GA20-20621S
Period
2020 - 2023
Description
Combinatorics on words is an area of discrete mathematics and like other combinatorial fields it naturally tends to technical and tedious proofs that often repeat similar arguments and contain complex case analysis. As such it is suitable for a computer verifiable formalization, which however has not been seriously attempted so far. Our intention is to formalize basic theory of combinatorics on words in the proof assistant Isabelle/HOL, and then to focus on the vast project of classification of binary equality words, whose complexity is on the borderline of human control. The project will provide an incontestable presentation of existing results, will explore their boundaries, and test capability of automated provers to find new facts in this area, or at least to accelerate human research.

DReD@FIT 2019 - Doctoral Research Days at FIT

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 51/19/F8
Period
2019
Description
Cílem studentské konference je prezentovat výsledky doktorandů z FIT. Jedná se o celofakultní akci. Účast doktorandů v prezenční formě studia bude povinná, pro ostatní dobrovolná. Konference bude probíhat v prostorách FIT, mimo doktorandy budou přizvání školitelé, členové ORP a další ak. pracovníci FIT a externí spolupracovníci. Doktorandi budou prezentovat dílčí výsledky práce na tématu své dizertační práce, prezentace budou probíhat v angličtině s důrazem na zpětnou vazbu pro studenty. Konference bude rozdělena do celkem 2 dnů, aby bylo možno zajistit co největší účast ak. pracovníků FIT. Princip konference je inspirován úspěšnou konferencí SVK "Doktorandské dny" konané na FJFI, a jejím cílem je poskytnout prostředek ke zvýšení kvality a úspěšnosti doktorského studia na FIT.

Meeting on Languages

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 36/12/F8
Period
2012
Description
Cílem této studentské konference Meeting on Languages (MELA) je umožnit interakci studentů a doktorandů dvou výzkumných skupin existujících na dvou fakultách ČVUT: skupiny Stringology na FIT a TIGR (Theoretical Informatics GRoup) na FJFI. Obě skupiny se zabývají slovy, jazyky (tedy řetězci a množinami řetězců znaků z konečné abecedy) a automaty a slova, jazyky, automaty a jejich různé aplikace budou hlavním tématem konference. Obě výzkumné skupiny se již setkali na mikrokonferenci AAMP VIII - Words, Numeration and Automata z r. 2011. Konferencí MELA bychom chtěli na tuto úspěšnou akci navázat a rozšířit přehled studentů o další témata z oboru teorie jazyků a automatů řešená na různých pracovištích v ČR a na Slovensku, protože k účasti jsou zváni i doktorandi mimo ČVUT. Na konferenci kromě cca 25 studentů, doktorandů a zaměstnanců z fakult FIT a FJFI počítáme s přítomností dalších 10-15 účastníků, jejichž vědecká práce úzce souvisí s tématem setkání MELA, a to z univerzit v Brně, Ostrav

POSTER 2018

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 19/18/F3
Period
2018
Description
Studentská vědecká konference POSTER 2018 je dvaadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2020

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 21/20/F3
Period
2020
Description
Studentská vědecká konference POSTER 2020 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2021

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 23/21/F3
Period
2021
Description
Studentská vědecká konference POSTER 2021 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2022

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 26/22/F3
Period
2022
Description
Studentská vědecká konference POSTER 2022 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2023

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 26/23/F3
Period
2023
Description
Studentská vědecká konference POSTER 2023 je pětadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2024

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 28/24/F3
Period
2024
Description
Studentská vědecká konference POSTER 2024 je šestadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference https://poster.fel.cvut.cz/poster2024/.

Recognizability Properties and Spectra of Minimal Cantor Systems

Program
Promoting the mobility of researchers and workers in the framework of international cooperation in R&D
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Code
8J18FR048
Period
2018 - 2019
Description
Projekt se skládá ze dvou částí. První část se věnuje studiu spekter minimálních Cantorových systémů. Přesněji se zaobírá získání nových příkladů minimálních Cantorových systémů, které mají předepsanou grupu spojitých vlastních čísel v rámci jedné třídy vzhledem k silné orbitové ekvivalenci. Tyto příklady budou získávány pomocí algoritmů řetězových zlomků. Druhá část projektu se zaobírá studiem S-adických systémů, které reprezentují jiný pohled na algoritmy řetězových zlomků. Klíčová pojem, který spojuje obě části, je rozpoznatelnost.

Strings meet Words

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 45/13/F8
Period
2013
Description
Cílem konference je umožnit setkání studentů a doktorandů, kteří se věnují slovům, jazykům a automatům a aplikacím této tématiky. Konference má dále navázat na předešlá setkání dvou výzkumných skupin, které se této tématice věnují: skupiny Prague Stringology Club na FIT a Theoretical Informatics GRoup (TIGR) na FJFI. Skupiny se na konferenci potkaly již dvakrát: v roce 2012 na konferenci Meeting on Languages (MELA) a v roce 2011 na konferenci AAMP VIII - Words, Numeration and Automata. Kromě cca 25 studentů, doktorandů a zaměstnanců z fakult FIT a FJFI plánujeme na konferenci pozvat i odborníky a studenty z jiných pracovišt nejen v ČR a rozšířit tak přehled účastníků a umožnit navázat nové spolupráce.