Ing. Josef Koumar

Projects

Flow-based Encrypted Traffic Analysis

Program
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)
Provider
Ministry of Interior
Code
VJ02010024
Period
2022 - 2025
Description
The project researches new methods of effective protection against cyber threats that misuse secured communication for cyber attacks against servers and computers in the environment of high-speed networks. Based on available metadata, the project will investigate Machine learning methods suitable for determining the characteristics of the encrypted network flows and associated risks. The system will be implemented using a hardware-accelerated traffic monitor and a software prototype for high-speed detection of security incidents, which will be reported to the SIEM tool. Further, a plug-in to the QRadar system for the incident analysis will be developed. The project outcomes will also include reference data sets of network traffic and a system for their collection and annotation.

International Conference on Network and Service Management - Poster Session

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 67/24/F8
Period
2024
Description
Poster session se pořádá v rámci dvacátého ročníku prestižní konference CNSM (Conference on Network and Service Management), která se v roce 2024 pořádá v Praze. Plánovaná sekce pro prezentaci studentských posterů cílí na začínající výzkumníky a studenty nejen z ČVUT, ale z celého světa, aby získali zpětnou vazbu na jejich dosavadní či plánovaný výzkum v oblasti počítačových sítí. Tématika počítačových sítí patří ke klíčovým oblastem současného technologického světa, jejíž rozvoj je nutný k zajištění efektivní komunikace, sdílení informací a bezpečnosti přenášených dat. I proto konference cílí na velké množství témat zabývající se síťovou bezpečností, analýzou síťového provozu, inovativních síťových řešení a protokolů, správou sítí, spolehlivostí, testováním a aplikací nových algoritmů v síťovém prostředí. Tématicky navrhovaná akce souvisí i s úspěšně řešeným projektem SGS, jehož řešitelem je navrhovatel dr. Čejka. Pořádáním této konference chceme navázat na předchozí ročníky poster session pořadaných v rámci CNSM, které vždy rozproudily diskuze o nových výzkumných tématech a umožnily začínajícím výzkumníkům z řad Ph.D. či magisterských studentů získat zkušenosti s tímto typem akce. Dále tento plán navazuje i na předchozí ročníky studentského vědeckého workshopu Prague Embedded Systems Workshop (PESW) pořádaný Katedrou Číslicového Návrhu FIT ČVUT v Praze, na kterém již řadu let probíhá speciální sekce Network Security. Organizátoři konference jsou zejména členové laboratoře monitorování síťového provozu na Katedře Číslicového Návrhu, a to hlavně Ph.D. studenti, kteří si tak prakticky vyzkouší organizaci takového typu akce. Navíc předpokládáme i zapojení dalších Ph.D. studentů z ČVUT v Praze do programového výboru konference, kteří si tak budou mít možnost i vyzkoušet recenzování příspěvků ostatních výzkumníků. Samotná poster session se bude skládat z krátkých (2 stránkových) článků, které budou prezentovány v angličtině během konference ve formě plakátu (posteru)

PhD workshop "Buď embeded FIT!"

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 63/23/F8
Period
2023
Description
PhD studenti katedry číslicového návrhu FITu za podpory svých školitelů se rozhodli uspořádat pracovní setkání - workshop s tématikou vztahující se k současným výzkumným i aplikačním výzvám, které podporují masivní rozvoj nových technologií a spolu s tím i možnost využití čím dál složitějších a chytřejších algoritmů. Tématika vestavných systémů v sobě zahrnuje mnoho výzkumných výzev v oblasti computer science: kritické aplikace (v dopravě i ve vesmíru), umělou inteligenci např. pro ovládání robotů, návrhy nových architektur odolných proti útokům a/i poruchám, real-time komunikaci na velké vzdálenosti, sběr dat z chytrých nízkopříkonových senzorových systémů, aj. Jinými slovy současný svět informatiky je propojený a cílem naší nové akce je propojit i studenty a jejich aktivity tak, aby jejich prezentace dílčích výsledků nebo zdánlivě slepých cest cílila ke vzájemné spolupráci a lepším týmovým a hlavně disertabilním výstupům. Chceme navázat na dříve pořádanou doktorskou konferenci na FITu, která ovšem byla povinná a nebyla výjezdní (a byla také podporovaná interním grantem SVK). Chceme podpořit nejen spolupráci na bázi poslechu přednášek, ale hlavně podpořit kuloární diskuse a hledání společných a vzájemně využitelných výzkumných témat. Organizátoři jsou zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně PhD studenti, kteří budou předsedat jednotlivým sekcím a vyzkouší si tak prakticky roli "session chairs" na klasických konferencích. Bude připraven elektronický sborník abstraktů a soubor podkladů pro prezentace. Účast studentů magisterského, případně bakalářského studia, kteří uvažují o doktorském studiu je vítána. Hlavní náplní workshopu budou ústní prezentace a zároveň poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu a aplikaci vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifi

PhD workshop "Buď embeded FIT!"

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 69/24/F8
Period
2024
Description
Doktorští studenti katedry číslicového návrhu FITu za podpory svých školitelů se rozhodli uspořádat pracovní setkání - workshop s tématikou vztahující se k současným výzkumným i aplikačním výzvám, které podporují masivní rozvoj nových technologií a spolu s tím i možnost využití čím dál složitějších a chytřejších algoritmů. Tématika vestavných systémů v sobě zahrnuje mnoho výzkumných výzev v oblasti computer science: kritické aplikace (v dopravě i ve vesmíru), umělou inteligenci např. pro ovládání robotů, návrhy nových architektur odolných proti útokům a/i poruchám, real-time komunikaci na velké vzdálenosti, sběr dat z chytrých nízkopříkonových senzorových systémů, aj. Jinými slovy současný svět informatiky je propojený a cílem této akce je propojit i studenty a jejich aktivity tak, aby jejich prezentace dílčích výsledků nebo zdánlivě slepých cest cílila ke vzájemné spolupráci a lepším týmovým a hlavně disertabilním výstupům. Touto konferencí chceme navázat na minulý ročník (2023) a také dříve pořádanou doktorskou konferenci na FITu, která ovšem byla povinná a nebyla výjezdní (a byla také podporovaná interním grantem SVK). Chceme podpořit nejen spolupráci na bázi poslechu přednášek, ale hlavně podpořit kuloární diskuse a hledání společných a vzájemně využitelných výzkumných témat. Organizátoři konference jsou zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně PhD studenti, kteří budou zaštiťovat akci, případně předsedat jednotlivým sekcím a vyzkouší si tak prakticky roli "session chairs" na klasických konferencích. Bude připraven elektronický sborník abstraktů a soubor podkladů pro prezentace. Účast studentů magisterského, případně bakalářského studia, kteří uvažují o doktorském studiu je velmi vítána. Hlavní náplní workshopu budou ústní prezentace a zároveň poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, kt

Prague Embedded Systems Workshop 2023

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 62/23/F8
Period
2023
Description
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2023) bude již jedenáctým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy, magisterské a bakalářské studenty) z České republiky, EU i mimo EU. Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu a aplikaci vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti a bezpečnosti. Ohlasy všech minulých ročníků byly a jsou jednoznačně kladné, přestože jsme v dobách covidových umožnili prezentovat některé příspěvky on-line, je akce přednostně organizovaná živě, protože hlavním cílem je vzájemná komunikace a navázání mezinárodní spolupráce. Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně studenti, kteří pracují na svých doktorských, diplomových nebo bakalářských pracích. Se svými dílčími i finálními výsledky se mohou na PESW pochlubit v mezinárodním měřítku, a to buď formou ústní prezentace nebo na posterové soutěži, viz níže. Každý ročník aktualizujeme mezinárodní programový výbor, získáváme významné odborníky a jejich studenty. Akce nabývá stále větší prestiže i v mezinárodním měřítku. Počítáme opět s účastí zástupců z universit (Tel Aviv - Izrael, Leicester - UK, Montpellier, Lyon, Grenoble - Francie, Řím, Pavia - Itálie, Leuven - Belgie, Zelená Gora - Polsko, Talinn - Estonsko, San Diego - US, FIIT Bratislava - Slovensko, VUT, ZČU a i další university z Česka) i firem (např. EaToN, ASICentrum, CESNET, Intel, STMicroelectronics aj.). Počítáme samozřejmě s účastí studentů z ČVUT, z FELu, FITu, FJFI, FD a pracujeme na propagaci pro získání studentů a odborníků z dalších pracovišť z ČR i SR. Podařilo se nám domluvit partnerství s prestižní akcí 28th IEEE European Test Symposium 2023 (https://cas.polito.it/ETS23/#/).

Prague Embedded Systems Workshop 2024

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Code
SVK 68/24/F8
Period
2024
Description
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2024) bude již dvanáctým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy, magisterské a bakalářské studenty) nejen z ČVUT, ale z celé ČR, EU i mimo EU. Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu a aplikaci vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti a bezpečnosti. Ohlasy všech minulých ročníků byly a jsou jednoznačně kladné. Akce je organizovaná živě, protože hlavním cílem je vzájemná komunikace a navázání spolupráce, zejména mezinárodní. Ve výjímečných případech zajišťujeme prezentaci některých příspěvků on-line (například prezentace zvaných přednášek významných zahraničních odborníků). Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/). Aktivními účastníky jsou hlavně studenti, kteří pracují na svých doktorských, diplomových nebo bakalářských pracích. Se svými dílčími i finálními výsledky se mohou na PESW pochlubit v mezinárodním měřítku, a to buď formou ústní prezentace nebo na posterové soutěži, viz níže. Každý ročník aktualizujeme mezinárodní programový výbor, získáváme významné odborníky a jejich studenty. Akce nabývá stále větší prestiže i v mezinárodním měřítku. Počítáme opět s účastí zástupců z univerzit (Tel Aviv - Izrael, Leicester - UK, Montpellier, Lyon, Grenoble - Francie, Řím, Pavia - Itálie, Leuven - Belgie, Zelená Gora - Polsko, Talinn - Estonsko, San Diego - US, FIIT Bratislava - Slovensko, VUT, ZČU a i další univerzity z Česka) i firem (např. EaToN, ASICentrum, CESNET, Intel, STMicroelectronics aj.). Počítáme samozřejmě s účastí studentů z ČVUT, z FELu, FITu, FJFI, FD a pracujeme na propagaci pro získání studentů a odborníků z dalších pracovišť z ČR i SR. Rozšiřujeme i záběr témat formo

Traffic monitoring in high-speed networks using artificial intelligence

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Code
SGS23/207/OHK3/3T/18
Period
2023 - 2025
Description
Artificial intelligence and machine learning are beginning to penetrate many application domains, which enhances automation and uses a large amount of data to derive information. The natural evolution of computer networks leads to increased complexity, diversity, and massive use of encrypted protocols. This trend complicates the monitoring process, as encryption reduces visibility into traffic. In addition, the variety of protocols complicates the processing of the operation of monitoring systems. Existing monitoring and security analysis tools need to be extended to address the new characteristics of network traffic, and machine learning can leverage technologies and practices to do so. In the project, we plan to develop and use advanced tools for creating IP flows enriched with vectors of flags and statistics for machine learning. We plan to use the resulting extended IP flows for creating datasets, classifying traffic, and detecting security threats. The developed classification and detection algorithms will be examined, among other perspectives, from the point of view of time series created from network traffic. An essential part of the planned research is the analysis and automatic evaluation of the created data sets from network traffic.