Ing. Josef Koumar

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky
student Katedra číslicového návrhu
externí učitel Katedra počítačových systémů
zaměstnanec Katedra počítačových systémů