Ing. Josef Koumar

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky
zaměstnanec Katedra číslicového návrhu
student Katedra číslicového návrhu