Ing. Stanislav Kuznetsov, Ph.D.

Projects

Advanced Methods of Data Processing and Information Mining

Period
2015
Description
The project focuses on perspective and ever-expanding field of data processing and extraction of information of valuable content from the data. The methods for information extraction are increasingly using selected methods of artificial intelligence such as neural networks and evolutionary algorithms. Combined models or algorithms for text processing (text mining) come to the fore. The need of these topics is evident from the fact that each year, the volume of data is doubling. At the same time, only 20 % of the available data are processed.

Data-mining of non-structured data

Period
2016
Description
The project is focused on data mining of non-structured data from large-scale sources. The data are represented by textual and image/video information. To porcess the data, selected methods of artificial intelligence such as neural networks/deep learning, evolutionary algorithms and methods of image processing will be used. The need of these topics is evident from the fact that each year, the volume of data is doubling. At the same time, only 20 % of the available data are processed.

Development of a communication assistant using artificial intelligence and the created knowledge base in the field of industrial property

Program
Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2
Provider
Technology Agency of the Czech Republic
Code
TITDUPV027MT02
Period
2023
Description
Projekt má přímou vazbu na cíle Inovační strategie České republiky 2019–2030 v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a to zejména na cíle týkající se zvýšení povědomí o ochraně duševního vlastnictví a využívání patentových informací. Projekt podpoří informovanost veřejnosti o problematice duševního vlastnictví, usnadní přípravu přihlášek k předmětům průmyslové ochrany, využije dostupné patentové informace a umožní snížit nároky na kapacitu pracovní síly a poskytnout nepřetržitý servis interním a externím zákazníkům. Účelem je kvalitnější a efektivní výkon státní správy. Hlavními cíli projektu je vyvinout systém obsahující bázi znalostí zachycující obecné informace ke správnímu řízení.

Modern data-mining methods for advanced extraction of information from data

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Code
SGS17/210/OHK3/3T/18
Period
2017 - 2019
Description
The project focuses on perspective and ever-expanding field of data processing and extraction of information of valuable content from the data. The methods for information extraction are increasingly using selected methods of artificial intelligence such as neural networks and evolutionary algorithms. Combined models or algorithms for text processing (text mining) come to the fore. The need of these topics is evident from the fact that each year, the volume of data is doubling. At the same time, only 20 % of the available data are processed.

New Methods of Preprocessing and Data Mining

Period
2014
Description
The project focuses on perspective and ever-expanding field of data pre-processing and extraction of information of valuable content from the data. The methods for information extraction are increasingly using selected methods of artificial intelligence such as neural networks and evolutionary algorithms. Combined models or algorithms for text processing (text mining) come to the fore. The need of these topics is evident from the fact that each year, the volume of data is doubling. At the same time, only 20 % of the available data are processed.