Ing. Stanislav Kuznetsov

Pozice

zaměstnanec Oddělení pro spolupráci s průmyslem
student Fakulta informačních technologií
student Katedra aplikované matematiky