Ing. Stanislav Kuznetsov

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Oddělení ICT
student Katedra aplikované matematiky