Mgr. Vojtěch Rybář

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Čištění dat pomocí pravděpodobnostního programování

Autor
Tomáš Jungman
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Vojtěch Rybář
Oponenti
Ing. Daniel Vašata, Ph.D.
Anotace
Práce zahrnuje rešerši z oblasti čištění a doplňování datových sad a zaměřuje se na konkrétní přístup s využitím pravděpodobnostního programování. Pro praktickou část práce je využíván pravděpodobnostní programovací jazyk PClean naprogramovaný v jazyce Julia. Jsou vysvětleny principy, na kterých funguje, a popsány konkrétní části nutné pro sepsání programu. Následně je v PClean napsán program pro doplnění a opravu hodnot v datové sadě se záznamy automobilů (cena, výkon, palivo, atd.) S touto opravenou sadou dat se provádí odhad ceny za pomocí regrese a kvalita výsledku se porovnává s výsledky při použití neupravených dat se sjednocenou doplňovanou hodnotou pro každý sloupec, anebo doplněných na základě odborných znalostí. Model naučený daty doplněných s PClean nedosahuje kvalit modelu založeného na odborných znalostech. Ale na druhou stranu PClean nabízí rychlý způsob doplnění chybějících kategorických hodnot s kvalitou přesahující dnes běžně používané triviální doplnění.

Modelování proudění kolem leteckého profilu pomocí grafových neuronových sítí

Autor
David Horský
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Mgr. Vojtěch Rybář
Oponenti
Ing. Daniel Vašata, Ph.D.
Anotace
V bakalářské práci podáváme přehled využití strojového učení ve výpočetní dynamice tekutin. Implementovali jsme nejmodernější grafovou neuronovou síť pro simulaci proudění vzduchu kolem profilu křídla ve 2D. Trénujeme model na nižších rychlostech a úhlech náběhu, následně extrapolujeme na vyšší. Natrénovali jsme model, který extrapoluje s malou chybou přesnosti a zůstává stabilní po dlouhý počet simulačních kroků.