Podíleli jsme se na objevu vzácných vesmírných objektů

18. 1. 2021

Výzkumníci v oblasti astronomie poprvé využili metodu umělé inteligence zvanou aktivní hluboké učení (active deep learning). Vědci z FIT ČVUT s aktivní účastí studentů a ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd poprvé v historii astronomického výzkumu využili potenciál umělé inteligence. Článek publikoval prestižní časopis Astronomy and Astrophycics.

Za objevem stojí tým vědců z FIT Petr Škoda, Pavel Tvrdík a doktorand Ondřej Podsztavek. Ti se řešením zabývali v rámci velkého grantu MŠMT nazvaného RCI. Metoda aktivního hlubokého učení je založena na interaktivní­m vylepšování předpovědí mnohovrstvé konvoluční neuronové sítě na základě názoru experta. Narozdíl od běžně používaných postupů si síť sama požádá člověka o radu v těch případech, kde si je nejméně jistá. Metodu čeští výzkumníci s úspěchem aplikovali na čtyřech milionech spekter z největšího světového archivu spekter pořízeného čínským dalekohledem LAMOST a objevili skoro tisí­c dosud nepopsaných velmi vzácných vesmírných objektů prokazujících se emisní­mi spektrálními čárami.   

„Ačkoli jsme intenzivně hledali v astronomické literatuře i ptali se kolegů ve světě, zdá se, že jsme první, kdo použil aktivní učení ve spojení s hlubokými neuronovými sítěmi v astronomii,“ říká RNDr. Petr Škoda, CSc., jeden ze členů výzkumného týmu.

Věří, že aktivní hluboké učení předznamenává budoucí směr používání umělé inteligence v astronomii i jiných vědách.

„Malý astroinformatický tým jsme před dvěma lety dali dohromady v rámci projektu RCI. Zmíněná publikace je prvním důležitým výstupem našeho astroinformatického týmu,“ dodává prof. Pavel Tvrdík, spoluautor práce a vedoucí výzkumné skupiny na FIT.

Výzkumníci na FIT mají další nápady do budoucna, konkrétně se to týká spojení hlubokých neuronových sítí s velkými astronomickými daty a metodami ne moc běžně používanými v přírodních vědách. Chtějí se orientovat na aktivní zapojení člověka do strojového učení.

Jeden z nalezených objektů. Trojice červených hvězd uprostřed vyzařuje složité emisní spektrum.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková