FIT current information on coronavirus can be found here.

Anonymizing of User Data: A Parameterized Perspective

Program
Projects of the MEYS not included in the CEP
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Period
2022
Description
When collecting user data nowadays we care about these being sufficiently anonymous, that is, we usually replace the real data with some perturbed data so that we protect the sole identity of the end-user. This is a challenging task both from computational and algorithmical (theoretic) approach. Therefore we often have to employ advanced methods of analysis and algorithmic techniques to identify tractable cases. We will identify new paramaters that attain low values in realworld data and analyze if these result in fixed-parameter tractable case or to parameterized hardness.

Flow-based Encrypted Traffic Analysis

Program
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)
Provider
Ministry of Interior
Code
VJ02010024
Period
2022 - 2025
Description
The project researches new methods of effective protection against cyber threats that misuse secured communication for cyber attacks against servers and computers in the environment of high-speed networks. Based on available metadata, the project will investigate Machine learning methods suitable for determining the characteristics of the encrypted network flows and associated risks. The system will be implemented using a hardware-accelerated traffic monitor and a software prototype for high-speed detection of security incidents, which will be reported to the SIEM tool. Further, a plug-in to the QRadar system for the incident analysis will be developed. The project outcomes will also include reference data sets of network traffic and a system for their collection and annotation.

Local-global problems over number fields

Program
Post-graduate (doctorate) grants
Provider
Czech Science Foundation
Code
GP22-11563O
Period
2022 - 2025
Description
The goal of this project is to study number fields of higher degrees and use the local-global principle to determine their structure. We will focus on composite fields, for which one can extend partial information from their subfields to the whole field. For them, we will investigate their additively indecomposable integers and derive asymptotic formulas for the number of elements of small norms. Moreover, we plan to estimate their Pythagoras number and the number of variables of their universal quadratic forms. This was studied by many great mathematicians, including Lagrange or Siegel, but we still do not understand it fully. The methodology is based, for example, on the Hasse norm principle or representation of quadratic forms. Furthermore, considering a system of linear polynomials in one variable, we will aim to find an asymptotic formula for the number of integers up to some bound, for which the values of these polynomials are primes with given prescribed primitive root. For that, we want to use the nilpotent circle method developed by Green, Tao, and Ziegler.

logicMOVE: Logic Reasoning in Motion Planning for Multiple Robotic Agents

Program
Standard projects
Provider
Czech Science Foundation
Code
GA22-31346S
Period
2022 - 2024
Description
Motion planning for multiple robotic agents (MR-MoP) is a task to find non-colliding sequences of simple movements for individual robotic agents so each agent achieves its individual goal. An important character-istic of the task is the large number of relatively simple robotic agents that can physically interact with each other in various ways. The task is based on the well-known multi-agent path finding (MAPF), but places more emphasis on the real properties of the environment in which the robotic agents operate, namely the continuity of space and time is assumed. Considering the continuity of the environment directly in abstract models can lead to more precise and mode efficient plans. The project assumes algorithmic contributions to motion planning for a multi-agent system on all important layers of common planning abstractions, i.e. from the level of (discrete) classical planning, through (continuous) motion planning, to the execution of plans with physical robots. The new algorithms will be based on the principles of logical reasoning, in particular lazy compilation approaches.

The structure of free Banach spaces and of their second duals

Program
Standard projects
Provider
Czech Science Foundation
Code
GA22-32829S
Period
2022 - 2024
Description
Free Banach spaces play an important role in the study of nonlinear geometry of Banach spaces and in areas involving transportation problems. This brings them to the forefront of modern functional analysis and interest in them continues to grow. The free space of a metric space M is given by the fact that M isometrically embeds in it and that any Lipschitz map from M to a Banach space extends uniquely to a bounded linear map from the free space. This allows the linearization of nonlinear problems, but at the cost of a complicated linear structure. Its closer examination is the aim of our project. The free space lies in the dual of the space of Lipschitz functions and forms its predual. Hence, one should analyze all three of the spaces to understand free space. We intend to study representation of functionals on the spaces of Lipschitz functions and topological aspects of isomorphic free spaces. This could contribute to solving some known open problems in the area, such as the complementability in the bidual, predual uniqueness, or the existence of isomorphisms of certain free spaces.

Tools for AI-enhanced Security Verification of Cryptographic Devices

Program
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)
Provider
Ministry of Interior
Code
VJ02010010
Period
2022 - 2025
Description
Projekt reaguje na současný nedostatek nástrojů pro analýzu a verifikaci bezpečnostní certifikace zařízení používaných pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Zejména u hardwarových zařízení implementujících kryptografické algoritmy, například čipových karet, je v ČR téměř nemožné spolehlivě ověřit deklarovanou úroveň bezpečnosti, což následně znemožňuje analýzu rizik systémů využívajících tato zařízení a tedy použití zařízení např. u bezpečnostních složek státu či v rámci kritických informačních infrastruktur. V rámci projektu budou vyvinuty nové hardwarové a softwarové nástroje založené na principech umělé inteligence, které bude možné využít pro specifické kroky automatizované verifikace bezpečnosti kryptografického zařízení - ať už na základě bezpečnostní certifikace nebo tvrzení výrobce/dodavatele.

Analysis of thematicclusters from the field of current cultural and social categories and their application to literary works of Czech 19th and 20th century

Program
Programme of applied research and experimental development in social sciences and humanities ETA
Provider
Technology Agency of the Czech Republic
Code
TL05000288
Period
2021 - 2023
Description
Hlavním cílem projektu je vytvoření postupů pro analýzu tematických klastrů na materiálu uměleckého textu novočeské literatury a jejich následná aplikace na konkrétní digitalizovaně zpracované texty. Smyslem projektu je za využití softwarových nástrojů materiál uměleckého textu roztřídit podle stanovených kulturně-společenských kategorií, jež i dnes vnímáme jako společensky závažná a aktuální, do tematických hnízd, s nimiž bude moci uživatel pracovat, třídit je a kombinovat, což mu umožní nalezení nečekaných souvislostí v textech novočeského básnictví. Výstup výzkumu se následně promítne do prezentační aplikace, která bude zpřístupňovat takto zpracovaný materiál pomocí definovaných modulů podle cílového uživatele (čtenářská veřejnost; student středoškolák a vysokoškolák, resp. pedagog; badatel; vydavatel). Tato prezentační aplikace bude přístupná on-line a přinese nejvýznamnější knihy česky psané poezie 19. a počátku 20. století ve fulltextu s rozsáhlým rejstříkem nástrojů. Proponovaná aplikace má potenciál zásadním způsobem ovlivnit způsob výuky literatury, bude moderní didaktickou pomůckou a bude mít též dopad v oblasti výzkumu společenských věd.

Aplikace umělé inteligence a obrazové analytiky pro edukativní produkt iSophi SMART 3.0

Program
Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness
Provider
European Commission
Investigators
Code
, 0025049
Period
2021
Description
Předmětem inovačního voucheru je vytvoření studie proveditelnosti, návrh dodatečných fyzických nástrojů/pomůcek a softwarová implementace základní sady vyhodnocovacích algoritmů umělé inteligence. Tyto výstupy poslouží jako základní stavební kameny pro nadcházející produkt SMART 3.0, obsahující nové úkoly a jejich automatizovanou zpětnou vazbu (vyhodnocení) s využitím kamerových senzorů, obrazové analýzy a zpracování obrazu.

Connect and align ELIXIR Nodes to deliver sustainable FAIR life-science data management services’

Program
Horizon 2020
Provider
European Commission
Code
871075
Period
2021 - 2024
Description
The diversity, complexity and volume, as well as privacy and regulatory considerations, necessitate a collaborative and federated approach to life-science data. For scientists to find and share data across Europe and world-wide, ELIXIR needs to continuously develop and connect its services. The international ecosystem provided by ELIXIR – with 220 institutes in 23 Nodes, connecting hundreds of bioinformatics services – is globally unique and a competitive advantage for European research. Through our national Nodes ELIXIR has the geographical spread, service portfolio and expertise to fulfil our ambition that every European project uses FAIR data based on common standards, tools and services. The initial operational phase of ELIXIR, supported by the H2020 ELIXIR-EXCELERATE project, focussed on the coordination and delivery of bioinformatics services from national Nodes. This lay the foundation for a coordinated European infrastructure. ELIXIR-CONVERGE will build on these achievements to deliver another critical component: the provisioning, across Europe, of distributed local support for data management based on a toolkit for researchers that enables lifecycle management for their research data according to international standards. ELIXIR-CONVERGE will develop the national operations of such a distributed research infrastructure to drive good data management, reproducibility and reuse in a heterogeneous funding landscape. Over 36 months and with partners from our 23 Nodes, ELIXIR-CONVERGE takes the next step to realise a European data federation where interconnected national operations, strategically managed via national research infrastructure roadmaps, allow users to extract knowledge from life science’s large, diverse and distributed datasets. By connecting ELIXIR Nodes to provide FAIR data management as a service, ELIXIR-CONVERGE will build national capacity and create a blueprint for operating sustainable Nodes in distributed research infrastructures.

Development of equipment for automatic evaluation of defect indications, magnetic powder method and fluorescent penetration method

Program
TREND
Provider
Technology Agency of the Czech Republic
Investigators
Code
FW03010536
Period
2021 - 2023
Description
Hlavním cílem projektu je automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod, založené na moderních principech vyhodnocování pomocí metod umělé inteligence, strojového učení a deep learningu. Jedná se o dvě metody automatického vyhodnocení indikací defektů - metody magnetické práškové (MPI) a metody fluorescenční penetrační (FPI). Výstupem projektu bude software pro automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod FPI a MPI a zařízení pro automatické nasnímání a detekci indikací v metodě FPI a MPI.

Malware detection and network security methods using AI

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Provider
Another domestic provider
Code
SGS21/142/OHK3/2T/18
Period
2021 - 2022
Description
The goal of the project is the research and development of security features of current information systems. The emphasis is placed on the application of machine learning methods in various areas of information security. The proposed project addresses the following thematic research areas. It is mainly research in the field of malware detection, network security, and detection of attacks in an Active Directory environment.

Moderní železnice pro 21. století

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Provider
Another domestic provider
Code
SVK 46/21/F6
Period
2021
Description
Náplň SVK v roce 2021 bude tvořit problematika moderní železnice odpovídající 21. století. Železnice má v 21. století své místo. Podle nedávné studie Mezinárodní železniční unie má železniční doprava v přepočtu na osobokilometry asi čtyřikrát méně externích nákladů než silniční nebo letecká. V nákladní dopravě je to dokonce šestkrát méně. Více než polovina externích nákladů silniční dopravy přitom pochází z nehod. U letadel externality z drtivé většiny souvisejí s exhalacemi a jejich neblahým vlivem na změnu klimatu. Důležitou oblastí moderní železnice 21. století je digitalizace, která je zakotvena v projektech Inteligentní dopravní systémy na železnici (ITS-R) resp. technologické rozpracování ITS-R v projektu Železnice 4.0. Důležitou aktuální změnou současné železnice je celková digitalizace, která není zaměřena pouze na oblast řízení a zabezpečení, ale i na oblast týkající se cestujících (přístup k internetu aj.), informačních a odbavovacích technologií, logistických a dispečerských aplikací. S tím souvisí především zásadní a systémové otázky pokrytí mobilními sítěmi celé železniční sítě a především vybavení novými digitálními technologiemi všech vozidel. To železnici do budoucna otevírá velké možnosti. S masivním přechodem k plně digitální železnici však vyvstávají nové a dosud tolik na železnici neřešené problémy jako jsou kybernetická bezpečnost či ekonomická udržitelnost a efektivita železnice. Proto je tematika ITS-R a Železnice 4.0 jednou z hlavních sekcí konference. Moderní železnice se samozřejmě dotýká i ostatních částí železničního provozu. Pokud chceme provozovat opravdu kvalitní a spolehlivou železniční dopravu, je nutné dbát o pravidelnou údržbu vozidel a zejména infrastruktury. Velkým problémem je nákladní doprava; většina vozidel je na hranici životnosti a jejich digitalizace je, zdá se, obtížná a ekonomicky nevýhodná. Je možné diskutovat kromě údržby také o provozu, nákupu, resp. pronájmu vozidel. Oblasti energetiky se kromě elektrifikace dotýká n

Návrh a prototypová implementace specializovaného informačního systému pro řízení specifické zakázkové výroby

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Code
, 0000605
Period
2021
Description
Cílem projektu je zmapování jednotlivých procesů zakázkové výroby, v tomto případě zakázkové výroby luxusních hodinek, vytvoření strukturálního i procesního modelu celé aplikační domény a na jeho základě návrh a implementace podpůrného softwarového systému, který bude dobře škálovatelný a pomocí konfigurace snadno upravitelný v případě změn některých dílčích procesů. Při návrhu a realizaci bude dbáno na to, aby výsledný systém byl po drobných (konfiguračních) úpravách použitelný obecně.

Plant biomass in sustainable landscape: Learning platform on photosynthesis of terrestrial and aquatic plants to know the plant role in the landscape

Program
Programme of applied research and experimental development in social sciences and humanities ETA
Provider
Technology Agency of the Czech Republic
Code
TL05000150
Period
2021 - 2023
Description
Cílem projektu je inovace výuky fotosyntézy na ZŠ a SŠ ve smyslu jejího významu pro tvorbu trvale udržitelné biomasy, chemismus vod a atmosféru v době globální klimatické změny. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bude digitální platforma obsahující interaktivní učebnici k tématu fotosyntézy suchozemských a vodních rostlin využitelná pro 8. a 9. roč. ZŠ a a 1. a 2 roč.SŠ, v praxi ověřené a moderními výukovými metodami (challange based learning, project based learning, inquiry learning, place based education) zpracované návody na experimentální úlohy a metodiku pro učitele. Platfotma bude vyvíjena prostřednictvím výzkumného rámce tvořeného „Modelem didaktické rekonstrukce“, pedagogickou metodou využívanou pro inovace výuky v didaktice přírodovědných předmětů.

Politeia 21

Period
2021
Description
Project Politeia 21 aims to reconstruct Plato’s ideal polis as being described in his famous book of The Republic using 21st century technologies.

Our goal is to build a virtual simulation where Plato’s theses about an ideal society and ethical aspects of human behaviour could be examined. But we won't stop just there. We plan to use the simulation as a vast experimental instrument to study real time human interactions in a virtual environment.

We introduce the research-based reconstruction of Plato’s view on what the city-state (called polis) should look like using scientific data from Humanities and Natural Sciences.

The virtual city will follow the laws and regulations proposed by Plato. The question is whether or not contemporary people will be able and/or willing to accept the given order. After all they are the citizens of the polis and the shape of their society will be totally up to them.

Last but not least, the project will expose individual participants to various “ethical challenges”.

Each participant will pick up his/her avatar, enter the environment, and interact with the world. Fundamentally, they will use all kinds of interaction the system would provide, as if they were in a real world - talking to other people, buying items from NPC characters, and enjoying all aspects of the daily routine.

Then, on the background, the system will gather many kinds of data, events, interactions, and the like, which will be later on processed by AI, resulting in many interesting outcomes, for instance, analysis of human behaviour over a certain time period - what the participants have been doing and how they have responded to certain events.

We all know that to actually experience something is different than to just hear about it. Our project provides safe space to try different situations. Life in the platonic polis can bring joyful as well as unpleasant moments, but both can teach us something useful.

POSTER 2021

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Provider
Another domestic provider
Code
SVK 23/21/F3
Period
2021
Description
Studentská vědecká konference POSTER 2021 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

Prague Embedded Systems Workshop 2021

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Provider
Another domestic provider
Code
SVK 56/21/F8
Period
2021
Description
Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2021) bude již devátým ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy, magisterské a bakalářské studenty) z České republiky, EU i mimo EU. Hlavní náplní a cílem jsou ústní prezentace a poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o zajímavých výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti a bezpečnosti. Ohlasy minulých ročníků byly a jsou jednoznačně kladné, přestože PESW 2020 proběhl viruálně.Chceme vužít tyto čerstvé zkušenosti a uspořádat PESW 2021 tak, že spojíme výhody obojího způsobu. Pro živou organizaci využijeme služby hotelu Academic v Roztokách u Prahy s tím, že ji budeme zároveň přenášet on-line. Hlavním organizátorem je katedra číslicového návrhu FITu, zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně studenti, kteří pracují na svých doktorských i diplomových nebo bakalářských pracích. Se svými dílčími i finálními výsledky se mohou na PESW pochlubit v mezinárodním měřítku, a to buď formou ústní prezentace nebo na posterové soutěži, viz níže. Každý ročník aktualizujeme mezinárodní programový výbor, získáváme významné odborníky a jejich studenty. Akce nabývá stále větší prestiže i v mezinárodním měřítku. Počítáme opět s účastí zástupců z universit (Tel Aviv - Izrael, Leicester - UK, Montpellier, Lyon, Grenoble - Francie, Řím, Pavia - Itálie, Leuven - Belgie, Zelená Gora - Polsko, Talinn - Estonsko, San Diego - US, FIIT Bratislava - Slovensko, VUT, ZČU a i další university z Česka) i firem (např. EaToN, ASICentrum, CESNET, ESET, STMicroelectronics aj.). Počítáme samozřejmě s účastí studentů z ČVUT, z FELu, FITu, FJFI, FD a pracujeme na propagaci pro získání studentů a odborníků z dalších pracovišť. Členové programového výboru mají za povinnost propagaci akce po celý rok na mezinárodních i vnitrostátních fórech. Vzhledem k me

Software pro video analýzu chování zákazníků před vstupem do retailové pobočky

Program
Operational Program Prague - Pole of Growth Czech Republic
Provider
European Commission
Investigators
Code
, 0000605
Period
2021
Description
Předmětem inovačního voucheru pro společnost NetRex s.r.o. je implementace softwarové aplikace, jejímž cílem je analýza chování osob před výlohou prodejny za pomocí aplikace algoritmů umělé inteligence. Výstupem aplikace by měli být agregované informace o aktivitě osob, které se před výlohou objeví, včetně odhadu jejich biometrických údajů (pohlaví, věk, rasa atd.). To vše v souladu s požadavky GDPR.

STIGMA - School on Theoretical Informatics, Graphs and MAthematics

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Provider
Another domestic provider
Code
SVK 55/21/F8
Period
2021
Description
Jedná se již o 6. ročník této konference. Cílem konference STIGMA je poskytnout studentům a mladým vědeckým pracovníkům prostor pro prezentaci jejich vědecké práce a činnosti mezi sebou, příležitost naučit se novým technikám a postupům z aktuálních vědeckých výsledků, nabídnout čas, ve kterém mohou účastníci řešit otevřené problémy, a v neposlední řadě též příležitost navázat mezi sebou kontakty. Během dne proběhne několik přednáškových bloků. Zbývající čas je vyhrazen na řešení problémů a diskuze. Doktorandi a studenti přednesou přednášky týkající se buďto jejich vlastního výzkumu, nebo aktuálního vědeckého výsledku zapadajícího do tématiky konference. Mladí vědečtí pracovníci přednesou přednášky, které budou mít za cíl inspirovat studenty k budoucímu výzkumu a nabídnou tak vhodné problémy k řešení. Tématicky je konference vymezena na tyto oblasti: - teoretická informatika - diskrétní matematika - teorie grafů - výpočetní složitost a algoritmy - datové struktury Konference je určena především pro doktorandy a studenty ČVUT, kteří na ní budou mít přednášku.

Structural Approaches in Stability Under Diversity Constraints

Program
Promoting the mobility of researchers and workers in the framework of international cooperation in R&D
Provider
Ministry of Education, Youth and Sports
Code
8J21AT021
Period
2021 - 2022
Description
Výpočetní kolektivní volba (Computational Social Choice) je moderní oblast informatiky, ve které se setkává teoretická informatika a teorie her (ekonomie). Mnoho zásadních problémů v této oblasti je NP-těžkých, proto se začala v poslední dekádě stále častěji uplatňovat tzv. parametrizovaná analýza, která si klade za cíl identifikovat parametry, jejichž zafixování na malých hodnotách vede k efektivní řešitelnosti daného problému. V předkládaném projektu se hodláme zaměřit na strukturální parametry (mezi nejznámější bezpochyby patří stromová šířka) vstupních instancí, čímž omezíme například vzájemnou interakci mezi agenty hledajícími kolektivní rozhodnutí a podobně.
Next

Filter

The person responsible for the content of this page: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.